Färre och färre i fängelse

Brottsligheten i Sverige minskar. Det har den gjort länge. Det visar sig på allehanda, många olika, sätt. Ett tydligt tecken är att allt färre personer sitter i fängelse. År 2016 intogs 8 500 personer på kriminalvårdsanstalt enligt Brå:s senaste rapport om Läs mer…

Advertisements

Okunnig DN-ledare om brott förespråkar meningslösa åtgärder

En DN-ledare som tycker att brottslingars ursprung, dvs födelseländer, ska finnas med i Brå:s statistik förespråkar också och i första hand ett antal åtgärder som bevisligen inte påverkar våldsbrottsligheten alls. Så här skriver DN: På måndagen hölls en demonstration i Malmö Läs mer…

Sverige har en mycket bra brottsstatistik

Statistiken över brottsligheten i Sverige är mycket bra och mycket tillförlitlig. Vi har flera typer av statistik. Dels statistik som kommer från polisen, anmälningsstatistiken. Siffror som alltså redovisar antalet anmälda brott och inta antalet verkliga brott. I de flesta fall Läs mer…

Våldtäkter och Sveriges värdelösa journalister

Precis som jag tidigare skrivit är antalet anmälda våldtäkter inte ett användbart mått om man vill veta det verkliga antalet våldtäkter i ett land. Flertalet våldtäkter anmäls inte, men i Sverige anmäls en större andel än i andra länder. Dessutom Läs mer…