Yimby om Mölndalsvägen – hushöjder och täthet

Del 3 av 5 i serien Yimby om Mölndalsvägen

Del 3 av 5 i serien Yimby om MölndalsvägenTredje delen av Yimby Göteborgs yttrande om Mölndalsvägen. Hushöjder och täthet Höga hus föreslås mot E6, men ej mot Mölndalsvägen/Göteborgsvägen. Planen skriver att ”Utefter E6 kan höghus vara ett intressant stadsbyggnadselement samtidigt som Läs mer…

Advertisements

Dålig kartläggning av vattenverk

Svenska Dagbladet har undersökt 30 ytvattenverk och funnit att nästan 70% av de undersökta verken saknar parasitprovtagning eller UV-rening. Utifrån detta hävdar man sen att vattenverken i Sverige inte sköter sin rening och att vattnet i Sverige inte är så Läs mer…