Bilåkandet måste minska

För att minska utsläppen i Sverige och världen är den viktigaste åtgärden att minska biltrafiken. I många länder, kanske de flesta, står biltrafiken för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Men även förbränning av fossila bränslen i värme- och elverk, tillverkning Läs mer…

Advertisements

Förslag i rätt riktning om illegal lastbilstrafik – men inte tillräckligt

Transportstyrelsen presenterade idag förslag på åtgärder för att minska den omfattande illegala yrkestrafiken: Utredningen föreslår en författningsförändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Författningsändringen ska ge polismyndigheten ökat stöd att begära de uppgifter som krävs Läs mer…

Omoderna näringslivsföreträdare

Ett gäng västsvenska näringslivsföreträdare föreslog i går att det skulle byggas en massa nya motorvägar i Västsverige. Bland företagshöjdarna märktes Leif Johansson från Volvo och Dan Sten Olsson från Stena. Bägge dessa har ju privata intressen i att öka biltrafiken. Läs mer…