Det går inte att öka antalet poliser med 10 000 på några få år

De politiska partierna i Sverige ger det ena budskapet om fler poliser efter det andra. Det är som en tävling där det gäller att lova flest poliser. Just nu leder socialdemokraterna och kristdemokraterna som vill ha fram 10 000 nya poliser Läs mer…

Advertisements

Fucka näringslivet forever!

Borgerligheten tycker om att låtsas tala i allmänintressets sak. Det har den alltid gjort, men i 2016 års avtalsrörelse gränsar propagandan till det absurda. Avtalsrörelsen 2010 skrattade alla åt Centerungdomarnas floppkampanj ”Fucka facket forever”. I år satsar högern allt på Läs mer…

Korkade borgare?

Undersköterskorna har skamlöst låga löner. Som kvinnodominerade kommunalarbetare försöker de därför få upp sin lön i nivå med motsvarande manliga industriarbetarlöner. Glöm det föreslår en del borgerliga debattörer – det leder bara till inflation i samhället. Byt jobb istället är Läs mer…

Sämre och sämre pensioner

I förhållande till löner för de som arbetar och i förhållande till den lön en person hade när den slutade arbeta faller pensionerna stadigt och ganska kraftigt: Resultatet visar att pensionen som andel av slutlönen har fallit kraftigt – från Läs mer…

Stora löneskillnader till nackdel för kvinnor

För första gången har LO presenterat Sveriges Jämställdhetsbarometer. Den visar att de stora skillnaderna i tid, makt och pengar mellan kvinnor och män är starkt kopplade till den ojämlika fördelningen av betalt och obetalt arbete. Vi menar att det nuvarande inkomstmåttet är Läs mer…

Ointressant om ”nationell” lastbilsflotta är en gammal tanke

Det intressanta är om utländska lastbilar, lastbilsföretag och lastbilsförare innebär lönesänkningar, olagliga körningar, säkerhetsrisker och annat. Det intressanta är om det innebär konkurrens på olika villkor. Det mest tyder på att det är så. Från det stora till det lilla. Läs mer…

Finanshöjdarna som tjänade mest

En liten elit i Sverige är mycket förmögen och tjänar enorma pengar varje år. En del av dem syns regelbundet på listor över de rikaste, andra syns på listor över de mäktigaste, andra syns inte på några listor eller bara Läs mer…

Bemanningsföretag och orimlig arbetskraftsinvandring är problemet

Orimliga regler parat med bemanningsföretag är det som bäddar för att invandrad arbetskraft ständigt utnyttjas genom dåliga löner och dåliga arbetsvillkor. Det senaste exemplet är ett grossistföretag i Göteborg som importerar asiatisk mat, Asian Foods. Företaget ägs av Kim Thong Trinh Läs mer…

Stöd de strejkande bussförarna

Strejken gäller bussförarnas löner, arbetsmiljö och anställningstrygghet. Med privatiseringen av busstrafiken har allt blivit sämre. Efter 15 år på samma jobb kan en bussförare fortfarande provanställd. Schemaläggning ner på sekunder och hundradelar och 13 timmars arbetsdag skapar en mycket dålig arbetsmiljö Läs mer…

Privatiseringar ger sämre vård för fattiga och ökade klyftor

Det är helt klarlagt att privatiseringar, privata vårdsystem och marknadsstyrning av vård och välfärd leder till bättre vård för rika och sämre vård för fattiga. Det leder därmed till sämre hälsa för fattiga i förhållande till rika. Det blir ökade Läs mer…

Inga fler SAS-avtal!

De avtal som SAS och de fackliga organisationerna på företaget slutit riskerar att få allvarliga konsekvenser för alla arbetande i Skandinavien. Att de fackliga ledningarna och även många enskilda anställda hellre tar försämrade löner och arbetsvillkor än konkurs och arbetslöshet är fullt Läs mer…

I vems intresse agerar bankerna och politikerna?

 – Protesterna fortsätter  – Mot elitens politik  – Alternativ finns I Europa skakas nu land efter land av protester. Överallt påstår ”experter” och politiker att höjd pensionsålder, sänkta löner och hårda nedskärningar är nödvändiga. Men den kris som idag härjar i världsekonomin Läs mer…

Ineffektiv polis – låga polislöner gör inte saken bättre

DN har i en rad artiklar belyst polisens sätt att hantera sin statistik kring brott. Bland annat har polisen hanterat nedlagda utredningar och avskrivna anmälningar som uppklarade brott vilket självklart är befängt. Avskrivna anmälningar är ju anmälda brott som polisen Läs mer…

Sänkta löner ger inte fler jobb

Om det vore så att sänkta löner skulle ge fler jobb och lägre arbetslöshet så skulle länder som Grekland, Italien, Spanien och Portugal ha lägre arbetslöshet än Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Så är inte fallet. Själva grunden för att Läs mer…