Luften i Sverige blir allt bättre

Utsläppen av miljöfarliga ämnen i Sverige har minskat mycket kraftigt över längre tid. Detta uppmärksammas av Supermiljöbloggen som bygger sin rapportering på uppgifter från Naturvårdsverket. Utsläppen av i stort sett alla miljöfarliga ämnen har minskat mycket kraftigt de senaste 30 Läs mer…

Advertisements

Dumheter om trängselavgifter

Det är troligt att det blir en ökning av trafiken på en del kringleder i Göteborg när trängselavgifter införs och att det då blir lite sämre luft kring dessa. Men eftersom trafiken som helhet minskar enligt de siffror som finns Läs mer…