Ökad segregation och ojämlikhet är resultatet av privatskolorna

Större skillnader i studieresultat mellan skolor och en förstärkning av boendesegregationen. Dessa är exempel på vad det marknadsutsatta utbildningssystemet i Sverige lett till. I en ny bok beskriver en rad forskare utvecklingen av det svenska utbildningssystemet och hur det påverkar Läs mer…

Advertisements

Blockpolitiken föddes ur klasskampen

Talande för socialdemokratins försvagning både opinionsmässigt och politiskt var att de redan innan valet öppnade för att samregera med de borgerliga partierna. Med landsfaderliga fraser som att ”blockpolitik fördummar” söker sig Stefan Löfven och socialdemokratin allt längre från det enda Läs mer…

Bostaden är en rättighet – inte en vara!

Den utredning ”Bostadsbristen och hyressättningssystemet – ett kunskapsunderlag” – typiskt nog kallad ”marknadsrapport” – som nu lagts fram från Boverket är ingenting annat än ett beställningsverk från regeringen och fastighetsägarna. Rena marknadshyror, med påföljande chockhöjningar av hyrorna i storstadsregioner, är lösningen Läs mer…

Järnvägsmuseet räddar järnvägstrafiken

Eftersom järnvägsbolagen skrotat de snöplogståg SJ hade innan avregleringen och styckningen av företaget så har nu ett par museilok plockats fram från järnvägsmuseet för att ploga järnvägen mellan Mjölby och Alvesta. Om något så visar detta på det fullständig vansinnet Läs mer…

Avregleringen är orsaken till tågkaoset

Per Unckel som har utrett förra vinterns tågkaos hävdar att avregleringen bidragit till järnvägs- och tågkaoset. Till den dåliga snörörjningen och annat som dåligt underhåll av vagnar, lok och banor. Det är ett så kallat ”understatement” därför att i stort Läs mer…

Privatisering och bristande underhåll hotar säkerheten

Det blir allt mer uppenbart att bristande underhåll inom SJ och andra järnvägsrelaterade verksamheter hotar människors liv och leder till en allt sämre fungerande tågtrafik. SJ har nu tvingats inställa (om än tillfälligt) all trafik med tåg som inte är Läs mer…

Satsa på gemensam välfärd – för jobb, klimat och rättvisa!

Vi vägrar vara kunder på en ”välfärdsmarknad”! Vi som undertecknar detta upprop är upprörda över samhällsutvecklingen och oroade över den ekonomiska krisens verkningar. Fattigdom och ohälsa drabbar allt fler. Människors lika rätt till utbildning, försörjning, hälsovård och drägliga arbetsvillkor får Läs mer…