Det går faktiskt att hålla två saker i huvudet samtidigt!

Aurora är det provokativa namnet på den gigantiska militärövning som Sverige, USA och ett antal NATO-länder kommer att genomföra i höst. Övningen är öppet riktad mot Ryssland. Aurora var också namnet på den ryska pansarbåt där matroserna gjorde uppror 1917 Läs mer…

Advertisements

Demonstrera mot Aurora 2017

Under tre veckor i september kommer stora delar av Sverige att fo?rvandlas till en o?vnings­plats fo?r krig. O?vningen a?r en konsekvens av det sa? kallade va?rdlandsavtalet. Nato­trupper, bland annat amerikanska marinka?rssoldater, kommer att o?va krig med start i Go?teborg. O?vningen Läs mer…

Sverige ska inte öva militärinsats mot folkmassa

Eller som det står i beskrivningen av Nato-övningen Cold Response ”i ett krisområde, där trupperna ska hantera allt från högintensiv krigföring till terrordåd och massdemonstrationer”. Dvs militären som deltar i övningen ska träna på att agera mot folkliga massdemonstrationer. Som jag Läs mer…

Cold response – militärflyg försvunnet

Cold Response är en stor militärövning på Nordkalotten. Ytterligare en av de militärövningar som visar att Sverige inte längre är neutralt. Sverige har ju i och för sig aldrig varit neutralt, men utåt sett har neutraliteten i all fall upprätthållits Läs mer…