Organiserad miljöbrottslighet – avfallshantering och skrot

Del 10 av 11 i serien Organiserad brottslighet

Del 10 av 11 i serien Organiserad brottslighetVanligen förknippas miljöbrottslighet med anmälningar om nedskräpningar eller otillåtna utsläpp från industrier. I andra länder ser det dock annorlunda ut och även i Sverige märks denna utveckling. Det handlar om den ökande brottsligheten som Läs mer…

Advertisements

Holy House Shipping – inte bara miljöskandaler

ETC har denna vecka en artikel om Holy House Shipping och dess ägare Mats Ruhne. Anledningen är att de uppmärksammar att förtag skrotar sin fartyg i Alang i Indien. Världen största skeppskyrkogård. Verksamheten i Alang är både miljöfarlig och farlig för Läs mer…