Ehn & Co

Del 23 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 23 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagByggnadsindustri AB Ehn & Co grundades av Ernst Ehn. 1972 hade Ehn & Co 240 anställda och var således ett mindre byggföretag. 1979 tog sönerna till Ernst Ehn över företaget. Företaget drevs i Läs hela inlägget

Svenska Entreprenad (Sentab)

Del 22 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 22 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagSvenska Entreprenad AB (Sentab), Stockholm, grundat 1933, var ett Skånska Cement AB närstående företag för entreprenader och utredningar inom väg- och vatten-, hus- och fabriksbyggnadsfacken. Sentab har utfört många dylika entreprenader i utlandet, Läs hela inlägget

Forss & Son

Del 21 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 21 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagFirman grundades som Byggnadsfirman Kindblom & Forss 1916. Grundare var Viktor Forss och John Erik Ivar Kindblom. 1934 bytte firman namn till Forss & Son Byggnads AB i samband med att Kindblom lämnade Läs hela inlägget

Olaus Forsberg & Co

Del 18 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 18 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagOlaus Forsberg grundande 1937 Byggnadsfirman Olaus Forsberg & Co KB. Företaget blev Umeås bidrag till den svenska byggindustrin och byggde många bostäder och andra byggnader i Umeå under miljonprogrammets dagar. 1972 hade företaget Läs hela inlägget

AB Kasper Höglund

Del 17 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 17 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagByggföretaget AB Kasper Höglund grundades redan 1889 av Kasper Höglund och omvandlades till aktiebolag 1910. På Kasper Höglund arbetade Paul Toll som 1908 lämnade företaget för att tillsmmans med Ivar Kreuger bilda Kreuger Läs hela inlägget

Bygg-Oleba

Olle Engkvist (1889-1969) startade 1922 en egen byggverksamhet som utvecklades till en av landets ledande byggentreprenadfirmor, Bygg-Oleba Olle Engkvist AB, med stor produktion av bostäder, kontorshus, industribyggnader m.m. Bygg-Oleba prövade metoder för rationaliserad hantverksproduktion i s.k. seriebyggen (radhus i Ålsten Läs hela inlägget

Harry Sjögren

Bygg- och fastighetsföretaget Byggnads AB Harry Sjögren AB bildades av Harry Siögren i Borås år 1947. Företaget blev snabbt mycket framgångsrikt och var under senare delen av 50-talet och under hela 60-talet ett av de större byggföretagen i Västsverige. Man Läs hela inlägget

Paul Anderson Industrier – ByggPaul

Del 12 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 12 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagVarje större svensk stad tycks ha haft eller ha sitt eget bygg- och fastighetsbolag.Det tre största städerna och några fler städer hade och har mer än ett. Norrköping hade och har Lundbergs, Göteborg Läs hela inlägget

Hallström & Nisses

Del 11 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 11 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagByggbolag som startades 1929 av byggmästare Anders Nisses tillsammans med Per Hallström. Hallström & Nisses överlevde depressionen med vissa problem och tack vare en hel del jobb i form av beredskapsarbeten för staten. Läs hela inlägget

Samuelsson & Bonnier

Del 10 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 10 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagSamuelsson & Bonnier var ett av de tio största byggbolagen under miljonprogrammets tid. Moderbolag i koncernen var bolaget AB Centrumfastigheter. Samuelsson & Bonnier byggde bland annat en av Hötorgsskraporna. 1964 hade koncernen 1 Läs hela inlägget

Lundbergföretagen – från byggbolag till finansbolag

Del 8 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 8 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagGrunden till Lundbergföretagen lades under andra världskriget. Precis som när det gäller många andra byggbolag (ex. SIAB, JM, Riksbyggen) som blev stora under miljonprogrammet. 1944 grundades Byggnadsfirma L E Lundberg  av Lars Erik Läs hela inlägget

Svenska Industribyggen AB – SIAB

Del 7 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 7 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagEtt av de större svenska byggföretagen på miljonprogrammets tid var Svenska Industribyggen AB (SIAB). Ett bolag som hade 4 200 anställda år 1972 och med det var Sveriges fjärde största enskilda byggbolag. Balkenkoncernen Läs hela inlägget

JM och Industrivärden

Del 5 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 5 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagJohn Mattson startade som anställd i Skånska Cementgjuteriet. 1945 bildade han ett egt byggbolag, John Mattson Byggnads AB: Sitt första egna bygge som byggmästare färdigställde han 1945, samma år som han också bildade Läs hela inlägget

BPA och Riksbyggen

Del 3 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 3 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagBPA:s ursprung står att finna i Tyskland och England. Ernst Wigforss med flera socialdemokrater reste i början av 1920-talet på en studieresa till de nämnda länderna för att studera gillessocialismen. Indirekt ledde rapporterna Läs hela inlägget

Miljonprogrammets bygg- och fastighetsbolag

Del 1 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Del 1 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolagMiljonprogrammet syftade till att bygga en miljon bostäder åt det svenska folket. Bostadsbristen på 1950-talet skulle lösas pch på 1960- och 1970-talen byggdes e flest av de områden som vi idag kallar miljonprogramförorter. Läs hela inlägget

Det kan vara jobbigt i förorten

Jag har aldrig bott i en förort i en svensk storstad, men jag är delvis uppvuxen i Stenungsund, en bruksort som då hade lika hög kriminalitet som storstaden. I Stenungsund bodde mamma på Hasselbacken, pappa på Ekbacken (villor/radhus). I bägge Läs hela inlägget

Wallenstam – göteborgsbyggare som gynnades av miljonprogrammet

Del 6 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 6 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschenLennart Wallenstam (1909-2006) föddes på Björkö i Göteborgs norra skärgård. Han började som ung som byggnadsarbetare på Bergendahl & Höckert men 1944 startade han en egen byggnadsfirma med en arbetskamrat, Olsson & Läs hela inlägget

John Mattson – byggmästare som blev rik under miljonprogrammet

Del 2 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 2 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschenI Gustaf Olivecronas bok, De nya miljonärerna, från 1970, porträtteras ett antal personer som blev rika under 1950- och -60-talen. Det handlar huvudsakligen om sådana personer som idag kallas för entreprenörer. En Läs hela inlägget

Bygg- och fastighetsbranschen de senaste 60-åren, del 1

Del 1 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 1 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschenI början av andra världskriget minskade byggandet katastrofalt och de privata hyresvärdarna i Sverige sade upp mängder med människor. Bara i Stockholm sades 30 000 hyresgäster upp. Detta för att bolagen skulle Läs hela inlägget