Ehn & Co

Byggnadsindustri AB Ehn & Co grundades av Ernst Ehn. 1972 hade Ehn & Co 240 anställda och var således ett mindre byggföretag. 1979 tog sönerna till Ernst Ehn över företaget. Företaget drevs i 20 år, 1979-99, av bröderna Lars-Göran Ehn och Olof Ehn. 2001 tjänade bröderna Ehn 4 … Läs mer

Svenska Entreprenad (Sentab)

Svenska Entreprenad AB (Sentab), Stockholm, grundat 1933, var ett Skånska Cement AB närstående företag för entreprenader och utredningar inom väg- och vatten-, hus- och fabriksbyggnadsfacken. Sentab har utfört många dylika entreprenader i utlandet, bl.a. i Iran, och har  dotterbolag i … Läs mer

Forss & Son

Firman grundades som Byggnadsfirman Kindblom & Forss 1916. Grundare var Viktor Forss och John Erik Ivar Kindblom. 1934 bytte firman namn till Forss & Son Byggnads AB i samband med att Kindblom lämnade företaget. Samma år dog Victor Forss. Sonen Eric Forss blev då VD i … Läs mer

Olaus Forsberg & Co

Olaus Forsberg grundande 1937 Byggnadsfirman Olaus Forsberg & Co KB. Företaget blev Umeås bidrag till den svenska byggindustrin och byggde många bostäder och andra byggnader i Umeå under miljonprogrammets dagar. 1972 hade företaget 390 anställda. Idag heter bolaget OF Bygg KB och har … Läs mer