Bra att Volvo tänker gå över till elbilar, men …

Det är självklart bra att Volvo Personvagnar tänker gå över till att bara tillverka elbilar istället för bilar som går på fossila bränslen. Bilismen är trots allt den största källan till utsläpp av växthusgaser och utan förbränningsmotorer försvinner denna utsläppskälla. Men Läs mer…

Advertisements

Vardagsmiljö

Boktips 100 sätt att rädda världen Johan Tell Bokförlaget Max Ström ISBN: 9789171260932 Vardagsmiljö Helt riktigt säger den här boken att det bästa sättet att miljörädda världen är det kollektiva, politiska och globala. Men som privatindivid kan man förstås också Läs mer…

Att Göteborg har mer grönyta är tyvärr inte bara positivt

Mycket grönyta per invånare skapar en gles stad. I en gles stad är det svårt att få till en bra och fungerande kollektivtrafik. I Göteborg och göteborgsområdet åker därför majoriteten av de arbetspendlande bil till jobbet medan man i det Läs mer…