Självklart måste äganderätten ha inskränkningar

Äganderätten i ett samhälle måste självklart ha inskränkningar. Att tro och hävda nåt annat som Aleksandra Boscanin gör i GP är okunnig och naivt. Lagarna som stiftas gemensamt och demokratiskt i riskdagen står självklart över äganderätten. Har du köpt en Läs mer…

Advertisements

Till försvar för minerallagen

Minerallagen är i grunden en alldeles utmärkt lag. Den inskränker nämligen äganderätten. Äganderätten till marken. Detta verkar få inom vänstern förstå. Så också Marcus Priftis. Det är en lag som vi måste försvara, en bra lag. Den gör malm och mineral till Läs mer…

Inskränkningar i äganderätten är nödvändiga

Dessutom är de rätt vanliga i Sverige, men borde vara än vanligare. Inskränkningar som finns redan idag är sådant som rennäringslagen, minerallagen, strandskyddslagen, allemansrätten, ägande till vatten och fritt fiskevatten. Jag anser att det borde vara mer omfattande och också Läs mer…

Att tro att Sverige kan leva på turism är naivt

Omfattande turism drar stora mängder energi o from av resor. Turism är alltså något som måste minska i framtiden. Resandet måste minska, turismen måste minska. Det är en nödvändighet.  Turism är inte heller som kan skapa värden i ett samhälle. Läs mer…

Inskränkningar i äganderätten – gruvlagstiftningen

Del 8 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrätt

Del 8 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrättSverige har ett antal inskränkningar i äganderätten. Något jag tycker är bra. Den ekonomiskt viktigaste av dessa är gruv- och minerallagstiftningen. I framtiden kommer denna att få än större ekonomisk betydesle då Läs mer…

Ägares begränsade rättigheter

Del 5 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrätt

Del 5 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrättJag har tidigare skrivit om nödvändigheten och behovet av inskränkningar i äganderätten när det gäller exempelvis fildelning och jämfört med den svenska allemansrätten och strandskydddet som ju inskränker äganderätten för det allmännas Läs mer…

Om inskränkningar i äganderätten

Del 3 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrätt

Del 3 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrättI Skåne står en strid om naturvårdsintressen och mineralrättigheter. En strid som också inbegriper äganderätt och miljölagstiftning. Det handlar om att Shell vill prospektera efter naturgas vilket ju kan ifrågasättas utifrån miljö- Läs mer…