Inget samband fildelning – minskad försäljning

Music Lessons 1 Music Lessons är en undersökning och rapportserie från KTH som gjordes 2005 och i den första rapportdelen, Technology versus usage and effects, står följande sammanfattning av dess innehåll (den är publicerad på engelska): In order to defend Läs mer…

Advertisements