Klassamhällets djuriska rötter och socialismens kris

Vissa solitära ensamlevande däggdjur slöt sig en gång i urtiden samman av praktiska överlevnadsskäl och blev sociala däggdjur – som kunde skydda sig och jaga effektivare tillsammans. I den så uppkomna flocken levde den gamla egoistiska konkurrerande individinstinkten kvar – Läs mer…

Advertisements

Smärtsamt nationsbygge

Boknytt USA:s historia Lennart Pehrson Historiska media Smärtsamt nationsbygge Att få ihop en nation av en indiansk ursprungsbefolkning från Asien, svarta slavar från Afrika och vita erövrare från Europa är inte det lättaste, och processen pågår än. Indianerna har reducerats Läs mer…

Fel om språk och nation

Folkpartiets krav på svenskakunskaper för medborgarskap kritiseras av Lennart Rohdin (fp) i Landets Fria Tidning. ”Men vad har språket med medborgarskap att göra?”, frågar han. Det är att förfalla till exkluderande brutal nationalism, menar han, till ett utestängande vi-dom-tänkande. Nationalismen Läs mer…

Sammanhållet Sverige för allas skull

Jag vill ha en enad nation, ett enat folk, ett inkluderande Sverige, och ett samkulturellt samhälle. Det ger mer samhällsgemenskap, mer social solidaritet, bättre förutsättningar för att bygga ett jämlikt, rättvist och helst socialistiskt samhälle. Men en nation är en Läs mer…

Folk/Nation och Stat/Land

Sverigedemokraterna är ett eländigt främlingsfientligt parti som vi helst skulle vara utan. Men det betyder inte att en inte kan resonera lugnt och sansat kring sakfrågor. Den ständigt av alla kopierade moraliska gälla indignationstonen när det gäller SD är hopplöst tröttsam. Läs mer…

Nationalism saknar färg

Professor Roger Griffin skriver i Göteborgs-Posten bland annat om fascism, nypopulism och nationalism. Men han verkar inte veta att nationalismen befinner sig i fältet mellan den franskrevolutionära liberala medborgarnationalismen och den tyskromantiska konservativa kulturnationalismen. Nästan alla nationalismen har delar av Läs mer…

Ehrenberg slarvar vad det gäller nationalism

Nationalism kan vara påtvingat uppifrån, så långt har Johan Ehrenberg rätt. Men det är också nåt alldeles naturligt att människor känner samhörighet med varandra för att de pratar samma språk och/eller har samma kulturella sedvänjor och religion. Det är ingen Läs mer…

Sossarnas tidsålder

Boknytt Sveriges historia 7/8 Hirdman/Lundberg/Björkman Norstedts Sossarnas tidsålder I drygt 900 år var Sverige en överklassig högerdiktatur. Styrd av kungar, adelsmän, präster, militärer, ämbetsmän, godsägare, borgare, kapitalister. Nu har vi i knappt 100 år varit en av arbetare, bönder och Läs mer…

Elitistisk mångkultur

Boktips Globaliseringens kulturer Eriksson & Baaz & Thörn (red.) Nya Doxa ISBN: 9789157803122 Elitistisk mångkultur Mänskliga rättigheter (frihet), lika värde (jämlikhet) och folkstyre (demokrati). Det  är den goda sidan av det upplysningsinspirerade och rationella västmoderna samhället. Tanken att människan kan och Läs mer…

Stat + Folk = Nation

Boktips Från rike till nation Monika Edgren Historiska media ISBN 978-91-88930-97-2 Stat + Folk = Nation Nationalismforskningen har tre nivåer/förklaringsmodeller – konkurrerande eller komplementära. Nationalismen har evolutionära biologiska rötter. Nationalismen har folkliga etniska kulturella rötter. Nationalismen är en modern elitär Läs mer…

Nationers etniska rötter

Bokklassiker The Ethnic Origins of Nations Anthony D. Smith Blackwell Publishers ISBN: 9780631161691 Nationers etniska rötter Det finns en folklig-vulgär syn på nationer som eviga och biologiska, vilket förstås går emot all vetenskap. Starkast är den felsynen bland rasister och Läs mer…

Fred via vi-känsla

Bokklassiker Framgångsrik fred Karl Deutsch PAX förlag Fred via vi-känsla När vi bjöds in till våra tyska vänner Claudia och Horsts 25-årsfirande som gifta tog det plats i en Sound of Music-vacker bergsdal i franska Elsass-Lothringen. Mellan 1871 och 1945 Läs mer…

Nationen som uppfinning

Bokklassiker Den föreställda gemenskapen Benedict Anderson Daidalos Nationen som uppfinning Många är de historiker och samhällsforskare som förutspått religionens och nationalismens död i en rationell, sekulariserad och internationaliserad värld. Men dessa sociala fenomen har till stor irritation för vetenskapen (och Läs mer…

Varför arbetarhöger?

Boknytt Högerpopulismen Magnus E. Marsdal Celanders förlag ISBN: 978-91-976507-2-4 Varför arbetarhöger? Irrationella själviska onda rasister ”analyserar” pk-intellektuella till leda om västvärldens växande högerpopulism. Vänsterjournalisten Magnus Marsdal producerar istället en ytterst imponerande kritikerrosad megasociologisk skarpteoretisk gräsrotsundersökning av norska Fremskrittspartiets väljare. Varför Läs mer…

Felriktad antirasism

Antirasism i all ära, men man måste ha något konstruktivt att komma med också. Och det saknar jag i författaren och kulturskribenten Mattias Hagbergs säkert välmenande debattartikel i Göteborgs-Posten tidigare i höst; ”Rasismen går igen”. Där angriper han det nya forskningsfältet genetisk Läs mer…

Är borgarna demokrater?

Boktips Den postnationella konstellationen Jürgen Habermas Daidalos Är borgarna demokrater? Är borgarna demokratiska? Varför använder de i så fall EU för att låsa fast Europas länder vid en marknadsekonomisk samhällsmodell. Folkstyre innebär ju att de europeiska folken borde kunna välja Läs mer…

Anti-rasistisk återvändsgränd

Boktips Rasismer i Europa Katarina Mattsson/Ingemar Lindberg (red) Agora Anti-rasistisk återvändsgränd Kortantologin ”Rasismer i Europa – kontinuitet och förändring” kör på i de gamla vanliga vänsterakademiska hjulspåren. Allt blir rasism; kulturrasism, könsrasism, åldersrasism . Snart kommer väl klassrasism också. Till Läs mer…

Nygammal urvänsterskrift

Boknytt Vad är tredje ståndet? Abbé Sieyès Bokförlaget h:ström Nygammal urvänsterskrift Man får nästan gåshud när man läser denna bokklassiker som nu äntligen översatts till svenska. Denna stridsskrift av prästen Abbé Sieyès var den avgörande brandfacklan bakom den franska anti-feodala Läs mer…