Sovjettyskland som icke blev

Kort om bok Drömmen om det röda Nina Björk Bonniers pocket Sovjettyskland som icke blev Belästa Nina Björks kunskapsstinna biografi och debattbok ”Drömmen om det röda – Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek” handlar om den ”demokratkommunistrevolutionära” (mitt uttryck), självtänkande, Läs mer…

Advertisements

Kvinnoförtryck inte jämförbart med klassförtryck

Nina Björk har i Dagens Arena skrivit en mycket intressant artikel om varför målet med klasskamp måste skilja sig från målet för övriga typer av kamp. Klasskamp kan enligt henne inte behandlas på samma sätt och är inte likvärdigt med andra Läs mer…

Avslöjad liberalism

Boknytt Nina Björk Fria själar Wahlström & Widstrand Avslöjad liberalism Den dominerande, moderna, västliga, och liberala individualismen, med dess tro på en fri, oberoende, autonom, avkollektiviserad och atomiserad människa, ger en falsk bild av den mänskliga naturen. Det menar feministdebattören Läs mer…