Ojämlik värld – 85 personer äger mer än halva befolkningen

Enligt den internationella hjälporganisationen Oxfam är världen mycket ojämlik. • De 85 rikaste personerna har lika mycket pengar som de 3 500 000 000 (3,5 miljarder, halva jordens befolkning) fattigaste – 712 biljoner kronor. Antagligen är läget mer extremt eftersom Läs hela inlägget

Borgerlig politik skapar ökade klyftor

Följderna av borgerlig politik med privatiseringar och skattesänkningar för rika är ökade klyftor. Ökade klyftor mellan fattiga och rika, klassklyftor. Ökad ojämlikhet. Ökade klyftor mellan män och kvinnor, minskad jämställdhet. Det senare påpekar Gudrun Schyman från Feministiskt Initiativ och Per Läs hela inlägget

Det finns inte bara en antirasism

Det finns många idéer om hur antirasistiskt arbete ska bedrivas samt vad och vilka som kan ingå. En del vänstergrupper anser att det krävs att en person eller organisation är socialister för att de ska kunna var antirasister. Det anser Läs hela inlägget

Snäll apsläkting

Boktips Bonobo Frans de Waal Univ. Cal. Press Snäll apsläkting Schimpansforskningen har bland annat visat fram bra, men också mindre aptitligare sidor hos vår närmaste släkting; aggression, kannibalism, maktkamp (”politik”), gruppkonflikter (”krig”), ojämlikhet (”klasser”) och ojämställdhet (”mansförtryck”). En del har Läs hela inlägget

Även i Danmark ökar klyftorna i samhället

Fattiga blir fattigare och rikare blir allt rikare. Så är det i Sverige med den politik som högerregeringen för och så är det också i Danmark. De rikaste danskarna tjänar 112 000 kronor mer om året efter skatt än för nästan Läs hela inlägget

Ökat antal väpnade rån mot butiker

I alla fall enligt Svensk Handel. För att verkligen veta om antalet rån ökat är det nog bäst att vänta på att den officiella statistiken blir klar nån gång nästa år. Men låt oss anta att det stämmer. Frågan är Läs hela inlägget

Snabbast ökande fattigdom i Sverige

Bild från Fakta om klassamhället I Sverige är vi inte materiellt fattiga. Sverige är fortfarande topplandet, det rikaste landet materiellt sett. Detta enligt EU. Men Sverige är samtidigt det land där den relativa fattigdomen ökar mest. Sverige var en gång Läs hela inlägget

Korkat av Stefan Fölster om sociala problem

Det handlar om klass – inte etnicitet När det gäller småorter i Sverige så har gamla bruksorter i avfolkningsbygder hög arbetslöshet, hög andel underkända i åk 9, hög andel avhoppare från gymnasiet, hög andel långtidssjukskrivna och förtidspensionerade, låg medellivslängd, låga inkomster, Läs hela inlägget

Hårdare tag mot brott är meningslöst

Länder med hårdare straf för olika brott är oftast också länder med högre brottslighet. Som exempelvis USA. Länder med förhållandevis milda straff, som exempelvis Sverige, har låg brottslighet. Det är i dessa sammanhang bara meningsfullt att jämföra rika länder med Läs hela inlägget

Privatiseringar ger sämre vård för fattiga och ökade klyftor

Det är helt klarlagt att privatiseringar, privata vårdsystem och marknadsstyrning av vård och välfärd leder till bättre vård för rika och sämre vård för fattiga. Det leder därmed till sämre hälsa för fattiga i förhållande till rika. Det blir ökade Läs hela inlägget

Stora inkomstklyftor innebär ett sjukare folk

Det påståendet är sant. Oavsett vad Per Gudmundson i SVD svamlar om. För det han skriver om har inget med saken att göra. Det visar bara att det inte finns nåt samband mellan flyktingars bakgrund (jämlikt eller ojämlikt land) och Läs hela inlägget

Jämställdhet som innebär ojämlikhet

Självklart innebär inte jämställdhet alltid ojämlikhet. Oftast går jämlikhet och jämställdhet hand i hand. Det finns också ett klart orsakssamband genom att mer jämlika samhällen också är mer jämställda. Med jämlikhet följer jämställdhet. Men omvänt är inte alltid så självklart. Läs hela inlägget

Ett tryggare Sverige – om den organiserade brottsligheten

Del 3 av 5 i serien Ett tryggare Sverige

Del 3 av 5 i serien Ett tryggare Sverige I socialdemokraternas rättspolitiska program behandlar man bland annat den allvarliga brottslighet som brukar kallas organiserad brottslighet och som i Sverige bl.a. består av kriminella mc-gäng (ex. Hells Angels MC, Bandidos MC, Läs hela inlägget

Samhällets ökade klyftor handlar om medveten politik

På 1980-talet beslutade socialdemokraterna att man skulle ändra politiken. Bort från att bygga det jämlika och jämställda samhället med små klassklyftor och liten arbetslöshet till att bygga ett samhälle med stora klassklyftor och hög arbetslöshet. Man uttryckte det inte så Läs hela inlägget

Cynism på borgerliga ledarsidor

För ledarskribenterna på DN får folk i Sverige gärna vara hur fattiga som helst. Förmodligen vore det helt okej om de också svalt och var utan mat. Detta så länge de inte arbetar. Att det inte finns några jobb är Läs hela inlägget

Några av den rika världens allra fattigaste barn finns i Sverige

Sverige har snabbt blivit ett av Europas mer ojämlika och problematiska länder. Det hela började redan på 1990-talet under regeringen Carl Bildt, fortsatte sen i långsammare takt under socialdemokratiska regeringar för att snabbt accelerera under regeringen Fredrik Reinfeldt. I Sverige Läs hela inlägget

DN-ledare: Försämra sjukförsäkringen

DN:s förslag för att lösa problemet med att alla inte får sjukersättning som motsvarar deras lön är att försämra sjukförsäkringen. Det är samma filosofi som också låg bakom Anders Borgs förslag att lösa problemet med att riskkapitalbolag inte betalar skatt Läs hela inlägget

Privatiseringens och avregleringens effekter

Privatiseringens och avregleringens effekter är tydliga på många områden. Ökad segregation som ett resultat av obefintligt byggande (som är en följd av avreglering och borttagande av subventioner) och privatisering av skolan, icke-fungerande järnvägstrafik som ett resultat av privatisering, avreglering och vinststyrning. Läs hela inlägget

Kvinnors låga löner bidrar till ohälsa

Tidskriften Feministiskt Perspektiv presenterar just nu en serie artiklar om kvinnors löner och ohälsa. Ett verkligt problem i jämförelse med hår under armarna eller inte, om man ska använde det icke-könsneutrala hen eller inte. Två diskussioner som är pseudodiskussioner. Framförallt hen-diskussionen. Läs hela inlägget

Solidaritet med Greklands folk

Låt de rika och bankerna betala - Bekämpa finansdiktaturen! Finanskapitalet och EU-eliten har förklarat krig mot Greklands arbetande folk. Grekerna sägs ha ”levt över sina tillgångar” och vältrat sig i välstånd utan att ha arbetat och presterat. Men ”Grekland” och ”grekerna” Läs hela inlägget