Allvarlig kritik mot US-amerikanska valet från OSSE

Kritiken mot valet i USA från de internationella valobservatörerna från den FN-anknutna organisationen OSSE (på engelska OSCE) är ganska allvarlig måste man nog säga. Helt i klass med den kritik som brukar riktas mot ryska val. Och om valobservatörerna burkar Läs mer…

Advertisements

OSSE sänder valobservatörer – till Sverige!

För första gången någonsin sänder OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) valobservatörer till Sverige för att studera hur valet går till och hur det fungerar i praktiken. Enligt OSSE:s talesman Jens-Hagen Eschenbaecher har det hela dock ingenting med Läs mer…