Svenska jordbruk – Otterslätten

Del 20 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 20 av 27 i serien Stora svenska jordbrukOtterslätten Lantbruk AB är ett av Sverige stora lantbruk. Det ligger i Hova i Västergötland och ägs av familjen Krijger. Bolaget har under flera år varit en stor mottagare av stöd från Läs mer…

Advertisements