Fler vuxna viktigt vid arbete mot våld i skolan

Framgångsfaktorer för att minska våld och mobbning i skolan är att identifiera de mest våldsutsatta platserna, så kallade ”hot spots” och att ha fler vuxna närvarande på dessa platser. På en skola i Tyresö minskade våldet med 33 procent på Läs mer…

Advertisements