Modern järnväg och dubbelspår Oslo-Göteborg

Behovet av ny järnväg mellan Göteborg och Oslo är väl känt. En modern stambana skulle korta restiden till under 2 timmar och knyta samman två av norra Europas starkaste regioner. Byggbolaget NCC har bjudit in Göteborgs politiker till en dialog Läs mer…

Advertisements