Den okunnige Max Sjöberg på GP

Planekonomi av Sovjetmodell är skit. Om det är jag och Max Sjöberg på GP:s ledarsida helt överens. Men vad Venezuela har med den saken att göra begriper jag inte. Venezuela är ett marknadsekonomiskt land med en regering som utsetts i helt Läs mer…

Advertisements

Äganderätten – vänsterns svårighet med verkligheten

I det senaste numret av tidningen Internationalen har Anders Karlsson skrivit en liten debattartikel som handlar om att vänstern måste ifrågasätta äganderätten (artikeln finns inte på nätet). Det  är en självklar inställning och jag håller med om inlägget i stort. Det Läs mer…

En förblindande röd törst

Boknytt Rysslands (ekonomiska) historia Martin Kragh Dialogos En förblindande röd törst Jägarsamlarsamhällets urkommunism ekar genom historien. I bondemedeltida religiösa jämlikhetsdrömmar. I franska revolutionens och industrisamhällets utopiska och marxistiska socialism. Och så äntligen den ryska revolutionen och världens första arbetarstat! Eller? Läs mer…

Världshushållningsplan?

Boktips Det globala rånet Benny Åsman Moteld Världshushållningsplan? Tjocka, svårforcerade, akademiska, engelskspråkiga, politisk-ekonomiska böcker för intern konsumtion bland de upplysta finns det gott om. Dessbättre finns nu även en liten behändig och ganska lättläst 128-sidorsbok för masskonsumtion: ”Det globala rånet Läs mer…

Kommunal ekosocialism

Boknytt Social Ecology and Communalism Murray Bookchin AK Press Kommunal ekosocialism Den för några år sedan bortgångne amerikanske facklig-politiske aktivisten Murray Bookchins fritänkande visionära filosofi presenteras här i fyra korta essäer. Han sågar liberalindividualistisk anarkism, ”fabriksproletaristisk” syndikalism, och statscentralistisk marxism. Läs mer…

Marknad eller plan under socialismen?

Del 4 av 5 i serien En möjlig socialism

Del 4 av 5 i serien En möjlig socialismEller kanske man ska säga marknad och plan? På mitt första inlägg om marknad och socialism kom en del reaktioner, däribland några bland kommentarerna. Redundans kom med två kommentarer direkt här på Läs mer…