90% av världens länder har invaderats av Storbritannien – men inte Sverige

Av världens alla länder (i detta sammanhang menas de 192 stater som är medlemmar i FN plus Vatikanstaten och Kosovo) så har Storbritannien vid något tillfälle eller på något sätt invaderat alla utom 22 stycken. Av de 22 återfinns 7 Läs mer…

Advertisements

Spannmålsimporten på 1700-talet – en historia om råg

Del 2 av 4 i serien Svensk import på 1700-talet

Del 2 av 4 i serien Svensk import på 1700-taletSvensk spannmålsimport på 1700-talet bestod till en överväldigande del av råg. Det gällde i början av 1700-talet också den totala produktionen i Östersjöområdet varifrån den svenska importen kom liksom exporten västerut Läs mer…

Refunck

Del 35 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Del 35 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-taletFamiljen Refunck var en ganska betydande grosshandlarfamilj i Stockholm under vissa delar av 1700-talet. Förmodligen härstammade familjen från Wolgast, i vilket fall som helst från Pommern, där familjemedlemmar var verksamma som Läs mer…

Handelshuset Beskow

Del 11 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Del 11 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-taletBernhard Beskow (1762-1820) fick burskap 1789 och bildade då en firma ihop med brodern Henrik Niklas Beskow (1759-1835). Från 1808 var även den tidigare bokhållaren Erik Johan Wellander (1778-1828) delägare. Bernhard Läs mer…

Sillimport och sillexport på 1700-talet

Del 6 av 10 i serien Svensk export på 1700-talet

Del 6 av 10 i serien Svensk export på 1700-taletI början av 1700-talet var det sillperiod i Norge med en kraftig ökning av fisket och exporten av sill: Det norska sillfisket utvecklades kraftigt under första delen av 1700-talet och mängde Läs mer…