ETC lägger ner 15 tidningar

ETC-koncernen planerar att lägga ner alla papperstidningar som inte når upp till den upplaga som behövs för att få presstöd vilket är 1 500 exemplar. De tidningar som ska läggas ner är Göteborgs Fria, Landets Fria, Sesam, Stockholms Fria, ETC Bergslagen, Läs mer…

Advertisements

Även högerextrema tidningar har rätt till presstöd

En demokrati förutsätter att alla kan får säga sin åsikt utifrån ungefär samma förutsättningar och premisser. Presstödet har införts som en metod för att i någon mån göra det möjligt. Utan presstödet skulle små organisationer och partier ha svårt att Läs mer…

Presstödet ska vara kvar och vara generellt

Jag har tidigare skrivit två inlägg om presstödet och tidningen Nationell Idag. Dels tycker jag det är riktigt med ett generellt presstöd och då blir man tvungen att acceptera att stödet kan gå till tidningar man inte gillar, dels tycker Läs mer…

Rasism och nazism bekämpas inte med byråkrati

Man kan inte bekämpa rasism och nazism med byråkrati på det sätt som en del vänsterfolk (?) som Nisha Besara tycks vilja göra. Nazism och rasism måste bekämpas på det politisk planet, av vanliga människor, genom solidaritet och kamp för Läs mer…

Riktigt att Nationell Idag får presstöd

Hur otrevligt det än är med nazistiska tidningar så har vi generella regler för presstöd till dagstidningar i Sverige. Vänsterns olika tidningar, ETC, Fria Tidningar, Arbetaren, Internationalen, Proletären, Flamman, Offensiv etc är helt beroende av detta stöd för att kunna Läs mer…

Framtidens media och vänstern

Ett antal bloggare har skrivit intressant om framtidens media. Aftonbladet har samlat ihop några av artiklarna till en länksamling. Bloggen Mindpark skriver om papperstidningens död: ”Är glaset halvtomt eller halvfullt?” är en klassisk fråga som ska belysa att man kan Läs mer…