Studentklubbarna i Nigeria som blev maffia

I Nigeria finns det en speciell grupp av studentklubbar (eller numera före detta studentklubbar) kallade ”confraternities” eller ”campus-cults”. Den första som bildades var Pyrate Confraternity. Det skedde redan 1952 och en av de sju personer som grundade föreningen var den Läs mer…

Advertisements

Lisa Magnusson på DN har tagit på foliehatten

När svenska polis inte agerar enligt lagen utan trakasserar, griper, anhåller och utvisar personer som inte har begått brott menar Lisa Magnusson, ledarskribent i DN, att det är fel på lagen. Att det är fel på polisen och poliserna tycks Läs mer…

Jenny Sonesson i GP har noll koll på lagar och brott

Sexköpslagen har inget med organiserad brottslighet att göra och syftar inte till att bekämpa organiserad brottslighet. Detta oavsett om prostitutionen styrs av organiserad brottslighet eller inte. I Sverige är dock prostitutionen liten och den organiserade brottslighetens andel av den existerande Läs mer…

Barnarbete och tvång vid småskalig diamantutvinning

Huvuddelen av världens diamanter framställs i stora gruvor med hjälp av industriella utvinningsprocesser i främst Ryssland, Botswana, Australien, Kanada, Sydafrika och Namibia. Förhållandena i denna del av diamantindustrin är goda, framförallt i Australien och Kanada. En mindre del, cirka 20%, av Läs mer…

På vilket sätt skulle fängelse ge bättre förhållanden för kvinnor?

S-kvinnor föreslår i sitt remissvar på Människohandelsutredningen och i en debattartikel i ETC av ordförande Carina Ohlsson att sexköp alltid ska ge fängelse. Jag har svårt att se hur en sådan straffskärpning skulle kunna ge en bättre situation för kvinnor. Det Läs mer…

Märkliga påståenden i debattartikel om porr i DN

Ett antal politiska företrädare och några forskare har skrivit en debattartikel i DN som riktar sig mot porr och porrindustrin. Måhända har de rätt om mycket, men jag undrar faktiskt vilka deras källor är.  Ett påstående är i alla fall direkt felaktigt, Läs mer…

Människosmuggling och organiserad brottslighet

Del 9 av 11 i serien Organiserad brottslighet

Del 9 av 11 i serien Organiserad brottslighetEn del av de flyktingar som söker sig till Schengenområdet har Sverige som sitt mål, för att söka asyl. Majoriteten av de som söker asyl i Sverige anses av polisen ha tagit sig till landet Läs mer…

Advokat dömd för grovt koppleri och våldtäkt

Södertörns tingsrätt meddelade igår dom i ett stort kopplerimål. Huvudmannen dömdes för att i Polen och Sverige ha rekryterat polska kvinnor i syfte att utnyttja dem för prostitution som han sedan organiserat. Han dömdes även för att ha utnyttjat kvinnorna Läs mer…

Prostitutionen i Sverige 2014 – mer öppen men begränsad 

Sexuella tjänster marknadsförs öppnare än någonsin i Sverige, visar Länsstyrelsens kartläggning. Trots det finns det inget som tyder på att prostitutionen skulle ha ökat i omfattning. – Jämfört med många andra länder är problemen begränsade här. Men det behövs fler Läs mer…

RFSU hittar på om sin egen rapport om sexköpslagen

I början av februari presenterade RFSU en rapport om prostitution och den svenska sexköpslagen. Det var en genomgång av det faktiska kunskapsläget. Utifrån rapporten drog RFSU sedan några slutsatser som exempelvis att sexköpslagen inte fungerat och att den lett till ett Läs mer…

Självklart är tiggare organiserade

Det skulle inte gå att tigga annars. Det behövs planering när stora familjer, eller delar av stora familjer ska till västvärlden för att  tigga. Det behövs planering och organisering när alla tänkbara och otänkbara platser som det kan löna sig Läs mer…

Att inte ge nåt till tiggare löser ingenting

En socialdemokratisk politiker i Timrå tycker inte att någon ska ge pengar till tiggare. Det förstör marknaden hävdar han. Precis som om tiggeri var ett val bland många andra för fattiga romer i Rumänien i Bulgarien. Valet är snarare att Läs mer…

Historiskt beslut mot prostitution i Europaparlamentet

Europaparlamentet har beslutat att ställa sig bakom en rapport om att motarbeta prostitution och som erkänner den Nordiska modellens effektivitet i att bekämpa prostitution och trafficking. Vänsterpartiet välkomnar beslutet och hoppas att det ska hjälpa regeringar och organisationer både i Läs mer…

Amnestys befängda förslag om sexköp och trafficking

Amnesty International har tagit fram ett förslag om att sexköp, sexhandel och prostitution borde vara lagligt. Ett arbete som vilket som helst. Efter att ha pratat med ”kvinnoorganisationer”. Förslaget är befängt. Det är välbelagt att länder där prostitution och sexköp Läs mer…

Surrogatmödraskap och barn som rättighet

Att få barn är ingen rättighet. Alla människor kan inte få barn eller ska inte ha barn. Därför kan en diskussion om surrogatmödraskap inte ha som utgångspunkt att det är ett sätt att lösa problem med barnlöshet. Barnlöshet finns. Kommer Läs mer…

Prostitutionen i Sverige – vilka säljer sex?

Förra året publicerade socialstyrelsen en rapport om prostitutionen i Sverige. Syftet med undersökningen och rapporten var att belysa i vilken omfattning köp och försäljning av sexuella tjänster förekommer i befolkningen år 2011, om det har skett förändringar över tid och hur Läs mer…

Bordellhärvan och Lindbergaffären – makten har inte förändrats

Jag hörde ett mycket upprörande radioprogram i söndags. Programmet rapporterade om hur rättsväsendet hanterat en av de flickor som våldtogs av den före detta polischefen Göran Lindberg. Titeln på programmet är Den fastspända flickan. Hon anmälde en lång rad män Läs mer…

Sexköpslagen borde införas i fler länder

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) är en organisation som bland annat vill sprida svenska erfarenheter av att arbeta mot sexköp och prostitution. Målet är att bilda opinion för att fler länder ska kriminalisera sexköp, förbjuda alla former av koppleri, erbjuda adekvat Läs mer…