Lönsamt cigarettfiffel

Del 26 av 27 i serien Maffia och företagande

Del 26 av 27 i serien Maffia och företagandeCigarettsmuggling är en lönsam verksamhet som till stor del bedrivs av organiserade kriminella nätverk. Sättet som det görs på är inte ens smuggling i många fall, utan det brott som det istället Läs mer…

Advertisements