Kraftig ökning av övervakning och avlyssning

Varje år sedan 1997 lämnas en redovisning till regeringen av användningen av hemliga tvångsmedel. Rapporten tas fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Tullverket och Säkerhetspolisen. Rapporten omfattar dock bar en mindre del av den övervakning och kontroll som Läs mer…

Advertisements

Säpo nonchalerade nazistbomb och terroristbrott

När några nazister i Göteborg placerade ut en bomb på en flyktingförläggning i Lilleby, Göteborg skedde detta under Säpo-övervakning. Säpo-spanare såg när nazisterna köpte bombingredienserna och när nazisterna placerade ut bomben. Men de ingrep inte. Säpo var sannolikt medvetna om Läs mer…

Riskerna för säkerhetsluckor minimeras enklast genom att privatisering förbjuds

Att ha säkerhetskänsliga samhällssystem som föremål för privatiseringar och upphandlingar är dumt. Det har Transportstyrelsen agerande visat.  Adam Cwejman i GP vill därför öka övervakningen och kontrollen samt ge den hemliga polisen (Säpo) mer makt. Att ge hemlig polis (säkerhetspolis) mer makt är aldrig Läs mer…

Anders Thornberg – säpochef med skev verklighetsuppfattning

Säpochefen Anders Thornberg anställdes i Säkerhetspolisen (Säpo) år 1990 och blev chef år 2012. Han är skolad i Säpos klart skeva och verklighetsfrämmande blid av omvärlden. I Thornbergs värld är det bara muslimer och vänsterfolk som utgör ett hot mot Läs mer…

Snabbt gripande av misstänkt terrorist tyder på felaktig hotnivå

Den man som av Säpo uppgetts vara en terrorist, Mutar Muthanna Majid, greps på en flyktingförläggning i Boden. Han är misstänkt för förberedelse till terrorbrott. Genom att det handlar om en insats ledd av Säkerhetspolisen (Säpo) är sekretessen enorm och Läs mer…

Förhöjt terrorhot – är det verkligen rimligt?

Säkerhetspolischef Anders Thornberg har beslutat att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige. Hotnivån har höjts ett steg från förhöjt (3) hot till högt (4) hot på en femgradig skala där nivå fem är högsta hotnivån. Beslutet baserades Läs mer…

Två personer i Göteborg gripna som misstänkta för terroristbrott

Idag, torsdag, har två personer gripits i Göteborg på sannolika skäl misstänkta för terroristbrott genom mord. Ytterligare en person är anhållen i sin frånvaro. Tillslaget har samordnats mellan Säkerhetspolisen, Nationella Insatsstyrkan, polisen i Region Väst och Åklagarmyndigheten. Brotten ska ha begåtts i Läs mer…

Misstänkt terrorfinansiering utreds

En förundersökning om misstänkt finansiering av terrorism har inletts  av Riksenheten för säkerhetsmål. Bakgrunden är ett tillslag som Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten gjorde den 17 februari, gällande svart arbetskraft och misstänkt penningtvätt. Dagens Nyheter har redan tidigare rapporterat att ärendet ifråga också innehöll misstankar Läs mer…

Vad är meningen med att attackera riksbanken?

Hackerattacker, sannolikt överbelastninsgattacker, DDos-attacker, som närs av att det är kul och intressant för ungdomar och unga vuxna att vara med och göra nåt fräckt har just nu fått Riksbankens och Säkerhetspolisens webbsidor att gå ner. Varken riksbanken eller säkerhetspolisen Läs mer…

Det måste gå att granska Säpo

Ett grundläggande krav i en demokrati är att allmänheten måste kunna granska även myndigheter som sysslar med hemlig verksamhet. En stor del av vad de gör behöver ju inte vara hemligt. Exempelvis deras ekonomi som ju DN granskat i en Läs mer…

Vilks-målet i Göteborg: Hovrätten ogillar åtal för förberedelse till mord

Tingsrätten frikände i våras tre män från förberedelse, alternativt stämpling, till mord. Det tilltänkta mordoffret skulle ha varit den rasistiske konstnären Lars Vilks. Hovrätten har idag fastställt tingsrättens frikännande. Liksom tingsrätten konstaterar hovrätten att det finns en rad omständigheter som Läs mer…

Hemlig utredning säger att hemlig organisation inte har begått brott

I mars i år gjorde FOI en brottsanmälan till Åklagarkammaren för säkerhetsmål. Förundersökningen inleddes avseende trolöshet mot huvudman. Chefsåklagare Tomas Lindstrand beslutade igår att lägga ned förundersökningen. – Utredningsarbetet har gjorts av Säkerhetspolisen under min ledning. Utredningen har visat att det inte Läs mer…

Minskad brottslighet men ökad övervakning

Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen lämnar årligen en rapport till regeringen om tillämpningen av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemliga tvångsmedel. Årets redovisning visar att användningen av ökat jämfört med föregående år. Det är något som helt klart rimmar illa med brottsutvecklingen. Brottsligheten Läs mer…

Satsning mot grov organiserad brottslighet innebär omfattande övervakning och kontroll

Den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet är en lämplig form att arbeta mot grov organiserad brottslighet anser Brå. Brå menar också att satsningen  dock inte utnyttjas till sin fulla potential. Sam­verkan mellan myndigheterna kan bli mer omfattande än vad de Läs mer…

Klantskallarna i Säpo – övergreppen från Säpo

Tre gånger under de senaste två åren har Säpo i Göteborg slagit på stora trumman för att man gripit terrorister. Alla tre gångerna har det visat sig vara felaktigt. Något som naturligtvis leder till att folk som haft förtroende för Läs mer…

Släpp alla fria – Säpo har klantat sig igen

Av de fyra personer som under buller och bång greps natten mellan lördag och söndag som misstänkta för förberedelse till terroristbrott har en släppts fri då det inte fanns tillräckliga skäl för häktning. Tre har blivit häktade, men inte för Läs mer…