Lars Wilderäng gillar inte tillit och sammanhållning

Att bygga ett land och ett samhälle som fungerar bra, är tryggt och säkert, demokratiskt, rent och trevligt kräver tillit till varandra, till myndigheter och stat. Det har vi i Sverige, det visar exempelvis den senaste SOM-undersökningen om samhörighet och sammanhållning. Läs mer…

Advertisements

Den sociala sammanhållningen fortsatt stark

Vårt individualiserade och heterogena samhälle tycks inte ha påverkat den sociala sammanhållningen i Sverige. Runt 95 procent av dem som tillfrågats känner att de är en del av det svenska samhället, visar en genomgång av de tre senaste årens SOM-undersökningar. Läs mer…

Fred via vi-känsla

Bokklassiker Framgångsrik fred Karl Deutsch PAX förlag Fred via vi-känsla När vi bjöds in till våra tyska vänner Claudia och Horsts 25-årsfirande som gifta tog det plats i en Sound of Music-vacker bergsdal i franska Elsass-Lothringen. Mellan 1871 och 1945 Läs mer…

Nationen som uppfinning

Bokklassiker Den föreställda gemenskapen Benedict Anderson Daidalos Nationen som uppfinning Många är de historiker och samhällsforskare som förutspått religionens och nationalismens död i en rationell, sekulariserad och internationaliserad värld. Men dessa sociala fenomen har till stor irritation för vetenskapen (och Läs mer…

Patologisk kollektivism

Boktips Varför mördar man sin dotter? Emre Gungör & Nima Dervish Norstedts Patologisk kollektivism Människan är av naturen såväl individualistisk som kollektivistisk. Att i samhällsbygget ignorera denna dualism ger lätt problem ­– se individextrem nyliberalism och kollektivextrem maoism. Det är Läs mer…