Samerna är inget urfolk

Numera vet forskarna att samerna kom till det nuvarande Sverige ungefär samtidigt som förfäderna till de nuvarande svenskarna kom till detta landstycke. Detta bl.a. genom genetiska studier. Samernas förfäder kom från norr samtidigt som svenskarnas förfäder kom från söder. De Läs mer…

Advertisements

Förlåt samer!

Boknytt Lennart Lundmark Stulet land Ordfront Förlåt samer! Jag har gjort det förr, och jag gör det igen i denna recension av upprörande ”Stulet land – svensk makt på samisk mark”: Ber som representant för den svenska majoritetsbefolkningen om ursäkt Läs mer…