Viktigt med landsbygd?

Organisationen Hela Sverige ska leva har gjort en egen opinionsundersökning via Novus. Enligt den instämmer 9 av 10 i påståendet att det är viktigt med en aktiv landsbygdspolitik. Samtidigt instämmer 8 av 10 i påståendet att det är storstäderna som gynnas Läs mer…

Advertisements

Den svenska arbetarklassen – hur ser den ut?

Del 1 av 4 i serien Den svenska arbetarklassen

Del 1 av 4 i serien Den svenska arbetarklassenFörst kanske vi ska utreda vad vi menar med arbetarklass. Jag har skrivit om det tidigare, med hjälp av Therborn: Låt oss börja med att se på klassen i snäv bemärkelse. Där Läs mer…

Att inte sälja biljetter minskar knappast förekomsten av hot

SJ menar att deras ombordpersonal ofta utsätts för hot när de påträffar personer utan biljetter. Jag kan inte förstå hur detta skulle kunna förbättras genom att SJ slutar med biljettförsäljning ombord. Folk utan biljetter förekommer ju och kommer att förekomma Läs mer…

Järnvägsprofitörerna

Del 1 av 6 i serien Järnvägsprofitörerna

Del 1 av 6 i serien JärnvägsprofitörernaAtt järnvägstrafiken fungerar dåligt vid påfrestningar vet vi alla. En del av anledningen till detta är privatisering, uppstyckning, marknadsanpassning och vinststyrning. Trafikverket som är statligt sköter en del av banunderhållet, men lägger också ut Läs mer…