ETC hittar på om unga kvinnor och sex

Det är inte alls 54% av alla unga kvinnor mellan 16 och 29 år som haft sex mot sin vilja som ETC skriver utan snarare kring 25-30%. Den som skrivit artikeln ifråga är anonym, men personen har uppenbarligen inte klarat av att Läs mer…

Advertisements

Unga människors hälsa och sexliv är bra

Idag har Folkhälsomyndighetens stora undersökning av unga människors sexliv, UngKab 15, presenterats. Den presenteras som en undersökning av ungdomars hälsa, sexliv och sexvanor, men det är en felaktig beskrivning då den omfattar personer som är mellan 16 och 29 år gamla. Läs mer…

Okunnig och rasistisk Thomas Gür

En okunnig och rasistisk Thomas Gür fabulerar idag nåt helt otroligt i GP när han påstår att det finns brottslighet som bara invandrare begår. Han utgår från flera felaktiga påståenden och påstår att följande är typiska brott som bara förekommer Läs mer…

Sex, HBTQ och science-fiction

En avhandling vid Umeå Universitet av Josefine Wälivaara tar upp sexualitet, heteronormativitet med mer inom SF-filmer och TV-serier. Avhandlingen behandlar inte SF-litteratur vilket skulle göra den helt annorlunda då där finns stora mängder litteratur som utforskar sexualitet på en mängd olika Läs mer…

Korkad våldtäktsmisstänkt politiker hävdar att han blev förförd

En f.d. politiker och nämdeman i 50-års åldern i Skaraborg står åtalad för våldtäkt på barn (minderårig). Han åtalas för att ha haft sex med en 17-åring på ett LVU-boende (hon var alltså omhändertagen för tvångsvård) där han arbetade. Politikerna försvarar sig Läs mer…

Snäll apsläkting

Boktips Bonobo Frans de Waal Univ. Cal. Press Snäll apsläkting Schimpansforskningen har bland annat visat fram bra, men också mindre aptitligare sidor hos vår närmaste släkting; aggression, kannibalism, maktkamp (”politik”), gruppkonflikter (”krig”), ojämlikhet (”klasser”) och ojämställdhet (”mansförtryck”). En del har Läs mer…

Madeleine Leijonhufvud – moralens väktare

Madeleine Leijonhufvud är juridikprofessorn som gång efter annan vill instifta lagar om moraliska frågor vilka ingen har nån möjlighet att kontrollera. Det mest kända är hennes ständigt återkommande förslag om en lag för samtycke för sex. Självklart ska man vara Läs mer…

Prostitutionen i Sverige – vilka säljer sex?

Förra året publicerade socialstyrelsen en rapport om prostitutionen i Sverige. Syftet med undersökningen och rapporten var att belysa i vilken omfattning köp och försäljning av sexuella tjänster förekommer i befolkningen år 2011, om det har skett förändringar över tid och hur Läs mer…

Unga visar inte upp sig sexuellt på nätet

En överväldigande majoritet av Sveriges ungdomar vägrar visa upp sig lättklädda och på sexualiserade bilder på nätet. 8 av tio har aldrig gjort det enligt Ungdomsbarometern (en tveksam nätenkät). Endast en av fem flickor och en av nio pojkar har Läs mer…

Imamer med tveksam inställning till lagen

Uppdrag Granskning har låtit undersöka svenska moskéers inställning i familje- och jämställdhetsfrågor. Med dold kamera och hemliga telefoninspelningar vände sig kvinnor till imamer och familjerådgivare i tio olika moskéer för att fråga om råd kring månggifte, misshandel och sex utan samtyckte. Läs mer…

Människans ursprung – neanderthalare, denisovaner och sapiens

Den moderna människan har enligt modern forskning haft sex och fått avkomma med förhistoriska människor. Alla eurasier bör följaktligen gener från neanderthalare. Sydöstasiater, melanesier och aboriginer har arvsmassa från en annan grupp människor, denisovaner. Hos melanesier och aboriginer är 4-6% Läs mer…