Moderata dumheter om strandskydd

Några moderater påstår i GP att de nya strandskyddslagarna och reglerna sänker Bohuskusten. Ett något märkligt påstående då den nya lagstiftningen beslutats av den förra moderatledda regeringen samtidigt som den nya reglerna som länsstyrelsen beslutat om inte nämnvärt förändrar strandskyddet Läs mer…

Advertisements

Levande kust, skonsamt fiske och småskaligt kustnära fiske

I debatten om räkorna och fisket pratas det ofta om småskaligt kustnära fiske och en levande kust. Ingen vet riktigt vad det innebär, men för de flesta som hör budskapet framtonar nog bilden av vita bohuslänska fiskebåtar med röda sjöbodar Läs mer…

Sjöbodar bör få användas som bostad

För mig är det uppenbart att strandskyddslagstiftningen är fel. Den skyddar inte stränderna och innebär att vi i princip måste låta sjöbodarna ruttna bort. Traditionell användning av sjöbodar finns i praktiken ett mycket litet behov av idag så därför innebär Läs mer…

Åtgärder för att gynna bofasta i Bohuslän

Flera kommuner i norra Bohuslän har infört, planerar eller funderar på att införa regler, avtal och byggande som gynnar bofasta eller som syftar till att få en del av sommarbefolkningen att bli bofasta. Kommunerna i norra Bohuslän fördubblar under sommaren Läs mer…

Godkänn boende i sjöbodar

Sjöbodar behövs inte för det ändamål som de en gång skapades. Att förvara båt- och fiskeutrustning i. Dels finns det väldigt få fiskare och de flesta av dessa har inget sådant behov. På samma sätt som torkställningarna för garn, vadar Läs mer…