Satsa på sjöfartsnäringarna

Göteborg har alltid varit, är och bör förbli en stad där sjöfarten spelar stor roll. Det är den stad i Sverige som har mest sjöfartsrelaterade verksamheter i form av rederier och hamnverksamhet. En begränsad varvsverksamhet finns också kvar med ett Läs mer…

Advertisements

Nya Hisingsbron kan tvinga sista varvet att stänga

Det finns ett enda aktivt varv kvar i Göteborg. Det är inte Götaverken som många tror. Det är ett varv som sannolikt redan är nerlagt även om personalen försöker köpa det och rädda det. Det handlar istället om Gotenius varv. Läs mer…

Sjöfartsverket vill ha en högre ny bro i Göteborg

Sjöfartsverket har överklagat Mark- och miljödomstolens dom i målet om ny broförbindelse över Göta älv, i vilken Göteborgs stad lämnats tillstånd att anlägga en ny bro över Göta älv. Enligt domen ska den nya bron utformas i huvudsak i enlighet Läs mer…

Rädda den svenska sjöfartsnäringen

Fackförbundet SEKO har presenterat en egen handlingsplan för en konkurrenskraftig och hållbar sjöfartsnäring i Sverige. Detta som ett svar på den plan regeringen presenterade i januari. SEKO:s plan innehåller en rad politiska åtgärder som till exempel införande av tonnagebeskattning, av Läs mer…