Grodmansrånet 1965

Del 7 av 25 i serien Kända svenska rån

Del 7 av 25 i serien Kända svenska rånRånet mot Skandinaviska Bankens kontor på Gamlestadsvägen i ett hus som tidigare fanns vid spårvagnshållplatsen Gamlestadstorget i Göteborg skedde torsdagen den 29 juli 1965 vid tvåtiden på eftermiddagen. I banklokalen fanns nio Läs mer…

Advertisements

AB Diligentia

Del 10 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 10 av 10 i serien EmissionsbolagDiligentia grundades ursprungligen som ett emissionsbolag, dåtidens riskkapitalbolag, i början av 1900-talet. Företaget grundades av Stockholms Enskilda Bank och förblev intill 1972 ett dotterbolag till banken. Det året delades aktierna i AB Diligentia, som Läs mer…

Centralgruppens Emissions AB

Del 4 av 10 i serien Emissionsbolag

Del 4 av 10 i serien EmissionsbolagCentralgruppens Emission AB var Skandinaviska Kredits emissionsbolag efter fusionen med Sveriges Privata Centralbank 1917. Det var denna bank, ett samarbete mellan en rad så kallade olika banker, som startat Centralgruppens Emissions AB 1915: Tillsammans Läs mer…

Engeström – socker och ylle

Del 4 av 13 i serien Skånekapitalet

Del 4 av 13 i serien SkånekapitaletEdvard Engeström (1821-1899) föddes i Danmark men blev verksam i Skåne. Han var gift med Dorothea Eugenie Heintze (1829-1904). 1869 började anläggningen av en sockerfabrik i Arlöv. Byggherre var Malmö Sockerfabriks AB som startats Läs mer…

Kreuger – kanske Sveriges kändaste finansfamilj genom tiderna

Del 9 av 13 i serien Finansfamiljer från Stockholm

Del 9 av 13 i serien Finansfamiljer från StockholmFamiljen Kreugers verksamhet som företagare i Sverige började med Ivar Kreugers farfar Per Edward Kreuger: Per Edward Kreuger (1820-1895), industrialist, grundare av P.E. Kreuger & Jennings, rysk vice konsul i Kalmar, och Läs mer…

Investment AB Skansen Lejonet – utvecklingsbolag i Göteborg

Del 9 av 10 i serien Utvecklingsbolagen

Del 9 av 10 i serien UtvecklingsbolagenInvestment AB Skansen Lejonet grundades i syfte att medverka i strukturrationaliseringar inom västsveriges näringsliv. Bolaget grundades i Göteborg av kapitalintressen som återfanns inom kretsen kring Skandinaviska Banken. Ingen dominerande ägare fanns i bolaget utan Läs mer…

Säfveåns AB – det femte av de klassiska investmentbolagen

Del 7 av 15 i serien Investmentbolagen

Del 7 av 15 i serien InvestmentbolagenUrsprungligen grundades Säfveåns AB som ett sågverksbolag. Sågverksbolaget skaffade sig stora markinnehav i östra Göteborg. Den som startade bolaget var norrmannen Niels Georg Sörensen, tidigare engagerad i Norrlands skogsindustri tillsammans med H.R. Astrup. De Läs mer…

AB Custos – ett av de klassiska investmentbolagen

Del 5 av 15 i serien Investmentbolagen

Del 5 av 15 i serien InvestmentbolagenAB Custos var ett investmentbolag som bildades 1937 för att överta aktierna i bolag som Skandinaviska Kredit övertagit under de ekonomiska kriserna på 1920- och 1930-talen. Bolaget övertog röstmajoriteten i bland annat Fastighets AB Läs mer…

Wikström – Mon och Nordmaling

Del 5 av 14 i serien Träbaroner

Del 5 av 14 i serien TräbaronerTvå bröder i familjen Wikström från Östersund kom att bli aktiva i den svenska skogsnäringen: Köpmannen och virkeshandlaren Nils Wikström (1813-1874) köpte 1861 Mons ångsåg, anlagd 1851 invid Sundsvall, från Friedrich Bünsow och byggde Läs mer…

Bankväsendet – Skandinaviska Kredit (Skandinaviska Banken)

Del 3 av 24 i serien Bankerna

Del 3 av 24 i serien BankernaUnder våren 1863 hölls ett nordiskt nationalekonomiskt möte i Göteborg. På det mötet och i en mindre krets lade den danske finansmannnen C.F. Tietgen fram en plan på ett skandinaviskt-internationellt finansinstitut med säte i Läs mer…

Västsvenska finansfamiljer

Del 1 av 10 i serien Västsvenska finansfamiljer

Del 1 av 10 i serien Västsvenska finansfamiljerJag har skrivit ett stort antal inlägg om svenska finansfamiljer och kapitalister. Ganska många av de historiska är att hänföra till kategorin västsvenska finansfamiljer, som exempelvis de familjer jag skriver om i min Läs mer…

Magnus och Fürstenberg – sockerkungar och textilier

Del 13 av 25 i serien Göteborgskapitalet

Del 13 av 25 i serien GöteborgskapitaletLazarus Elias Magnus (1770-1851) kom till Sverige från Mecklenburg år 1775. År 1784 fick han tillstånd att bedriva handel och 1798 startade han firman L.E. Magnus & Co som sysslade med bankirverksamhet och importaffärer. Läs mer…

Åkerman – Gränges, Skandinaviska och SEB

En gren av familjen Åkerman kom under ett antal årtionden (1970- och 1980-talen) att inneha betydelsefulla positioner inom det svenska näringslivet, en annan gren, avlägset släkt med den första kom att inneha en rad poster i det offentliga Sverige. Till Läs mer…

Hammarskjöld – militärer, diplomater och direktörer

Del 20 av 22 i serien Direktörsfamiljer

Del 20 av 22 i serien DirektörsfamiljerLudvig Hammarskjöld (1869-1958) var generallöjtnant och krigshistoriker. Hans ena son Arvid Hammarskjöld (1899-1988) var under lång tid ordförande i det av amerikanskt kapital ägda AB Sundsvalls Verkstäder, han var också en tid ordförande i Läs mer…

Gränges – Sveriges första storföretag

Del 6 av 6 i serien Försvunna finansgrupper

Del 6 av 6 i serien Försvunna finansgrupperTrafik AB Grängesberg-Oxelösund bildades 1896 genom sammanslagning av flera, tidigare utalndsägda, gruv- och järnvägsföretag. Skandinaviska Kredit AB spelade en stor roll för bolagets bildande utan att skaffa sig något dominerande ägande i företaget. Läs mer…

Skandinaviska Banken / Custos – göteborgskapitalets bank

Del 2 av 6 i serien Försvunna finansgrupper

Del 2 av 6 i serien Försvunna finansgrupperEn gång i tiden hade Sverige tre stora affärsbanker, ja egentligen två stora och Wallenbergs Stockholms Enskilda Bank. Den ena finns än idag och är centrum för en finansgrupp. Det är Handelsbanken. Den Läs mer…

Försvunna finansgrupper

Del 1 av 6 i serien Försvunna finansgrupper

Del 1 av 6 i serien Försvunna finansgrupperFörutom finansfamiljer som försvunnit finns det också finansgrupper utan familjeanknytning som försvunnit. Några av dessa är tidigare familjekontrollerade finansimperier, som den finansgrupp som byggdes upp kring bolagen Skanska och Euroc under 1970- och Läs mer…