Aktivt skogsbruk gör stor klimatnytta, eller?

Genom att bruka skogen aktivt och använda skogsråvara till att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial som betong och aluminium gör skogen störst klimatnytta på längre sikt. Det menar en forskning och forskare från programmet Future Forests på Svenska Lantbruksuniversitetet Läs hela inlägget

Naturtillgångar och deras förvaltning

Del 1 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande

Del 1 av 7 i serien Naturtillgångar och ägande Naturtillgångar är av uppenbara skäl begränsade resurser. Resurser som inte kan utnyttjas hur hårt som helst och inte hur som helst. Olika intressen kommer i konflikt med varandra när det gäller Läs hela inlägget

Stora svenska markägare i andra länder

Del 1 av 4 i serien Svenska markägare i österled

Del 1 av 4 i serien Svenska markägare i österled Det finns en rad stora och mycket stora svenska markägare som huvudsakligen äger mark i andra länder. Det handlar främst om jordbruksföretag som äger stora arealer jordbruksmark i Ukraina, Ryssland, Läs hela inlägget

Jonas i valfiskens buk – Wahlström och Custos

Del 22 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 22 av 22 i serien Markägande i Sverige Det är inta ofta man hittar svenska finansföretag som har namn med anknytning till bibeln på samma övertydliga sätt som är fallet med Jonas Wahlström och hans företag AB Hvalfisken. Företaget Läs hela inlägget

Stora svenska jordbruk – Trolle-Ljungby

Del 15 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 15 av 27 i serien Stora svenska jordbruk Trollegodsen i Skåne hör alla till de stora godsen och jordbruksföretagen i Sverige. De är alla också stora mottagare av bidrag från EU i form av gårdsstöd. Det arealmässigt största godset Läs hela inlägget

Stora svenska jordbruk – Trollenäs

Del 10 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 10 av 27 i serien Stora svenska jordbruk Trollenäs i Eslövs kommun är ytterligare ett av alla de skånska storjordbruk som delvis lever på bidrag från EU. Ulf Trolle är sedan 1973 VD i Trollenäs Gods AB med ett Läs hela inlägget

Stora svenska jordbruk – Trolleholm

Del 6 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 6 av 27 i serien Stora svenska jordbruk Trolleholm som ligger strax utanför Lund, i Svalövs Kommun, ägs av familjen Bonde sen lång tid tillbaka. Den gren som äger Trolleholm bär på grund av ägandet tillnamnet Trolle och heter Läs hela inlägget

Stora svenska jordbruk – Barsebäck

Del 5 av 27 i serien Stora svenska jordbruk

Del 5 av 27 i serien Stora svenska jordbruk Barsebäck är ett gods invid Öresund, nära Löddeköpinge. Det är ett av Sveriges större jordbruk och ofta också en av de större bidragstagarna från EU. Barsebäcks gård drivs i form av Läs hela inlägget

Skogen och klimatet

Del 5 av 5 i serien Den svenska skogen

Del 5 av 5 i serien Den svenska skogen Atmosfärens koldioxidhalt stiger kontinuerligt. Även den globala temperaturen har för närvarande en stigande tendens. Enligt FN:s klimatpanel IPCC bär koldioxiden i atmosfären huvudansvaret för klimatförändringarna, den så kallade växthuseffekten. Vid sidan Läs hela inlägget

Svensk skog förvandlas till industrilandskap

Del 3 av 5 i serien Den svenska skogen

Del 3 av 5 i serien Den svenska skogen Introduktion Sverige har ett oförtjänt gott rykte internationellt för sitt så kallade hållbara skogbruk. Länder som köper svenskt virke vilseleds med olika typer av miljöcertifiering, och begreppet ”återplantering” antyder ett hållbart Läs hela inlägget

Gripenstedt – Närkes största privata markägare?

Del 7 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 7 av 22 i serien Markägande i Sverige Överinspektorn över sjötullarna i Göteborg, Hieronimus Berger, född i Kurland 1649, död 1713, adlades 1691 med namnet Gripenstedt. Han hade inga egna barn i äktenskapet från 1710 med Catharina Tham (1675-1746), Läs hela inlägget

Adelns markägande

Del 3 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 3 av 22 i serien Markägande i Sverige Enligt Björn af Kleen och boken Jorden de ärvde från 2009 så ägde adeln omkring 400 000 ha mark år 2009. Allt detta söder om Dalälven. Detta är i så fall Läs hela inlägget