Håkan Boströms feghet och kunskapsbrist om snabbtåg

Håkan Boström skriver just nu ledare i Göteborgs-Posten. Han skrev en om järnvägen häromdagen. En kommentar till beskedet om att snabbjärnväg ska bygga och att sträckan Göteborg-Stockholm ska prioriteras vid utbyggnaden. Han menar att snabbtåg inte borde vara en prioriterad satsning. Läs mer…

Advertisements

Bra järnvägsförslag från regeringen

Regeringen kommer i budgetpropositionen att föreslå byggande av Ostlänken, som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping, utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll. – Genom denna satsning kommer nivån på drift och underhåll Läs mer…

Snabbtåg mellan Oslo och Köpenhamn vore mycket bra

En nybyggd modern järnväg från Oslo till Göteborg parat med en färdigbyggd modern järnväg mellan Göteborg och Köpenhamn skulle öppna upp för snabbtåg mellan Oslo och Köpenhamn med stopp i Göteborg. Nuvarande centralstation i Göteborg skulle dock inte fungera så Läs mer…

Tåg och järnväg är framtiden

Men det kräver stora statliga (läs gemensamma) satsningar, återreglering av järnvägen och ett återskapande av det gamla SJ. Att det kräver statliga beslut, statlig planering och statligt genomförande vet man i det ekonomiskt expansiva Kina som är på väg att Läs mer…

Bra med storsatsning på tåg – men fel med Norrbotniabanan

Storsatsningen på tåg som oppositionspartierna föreslår är jättebra, men också felaktig i vissa avseenden. Det behövs ingen ny järnväg i Norrland, Norrbotniabanan är lika fel som Botniabanan. Järnvägssatsningarna ska göras där det finns mycket folk, dvs i södra Sverige. Istället Läs mer…

Höghastighetståg

Del 5 av 7 i serien Trafikmaktordningen

Del 5 av 7 i serien TrafikmaktordningenFrån Planka.nu, Del 5 Höghastighetståg. Del fem i Planka.nu:s artikelserie Trafikmaktsordningen som inleddes med rapporten med samma namn. Del två behandlade vägvrede, del tre spärrar och gränser och del fyra snöröjning. Höghastighetståg Höghastighetståg är Läs mer…

Att tåg slår ut flyg är bara bra

En utbyggnad av snabbtågsjärnvägar och höghastighetsjärnvägar är ur miljösynpunkt bara positivt. Järnväg är ett miljövänligt transportalternativ. Om en utbyggnad av snabbtåg och höghastighetståg också innebär att flyg slås ut är detta bara bra. De jobb som försvinner i flygbranschen motsvaras Läs mer…

Kinesisk snabbtågsutbyggnad ger jobb i Sverige

Tåg och snabbtåg är miljövänligt. Det borde i likhet med vindkraft vara något som Sverige satsade på. Med hjälp av statliga pengar kunde en del av produktionen och utvecklingen av ny snabbtåg säkerligen hamna i Sverige, exempelvis i det Trollhättan Läs mer…

Några förslag till järnvägsutbyggnad

Det viktigaste ur miljösynpunkt är att se till att alla storstadsområden har en bra och välfungerande pendeltågstrafik. I Stockholm finns det trafik, men den hämmas av kapacitetsproblem i centrum. Detta är ganska enkelt att lösa om man är lite innovativ Läs mer…

Rejäl utbyggnad av järnväg en nödvändighet

För att minska konsekvenserna av växthuseffekten behöver det transportarbete som utförs med mer klimatneutrala och miljömässigt bättre transportalternativ öka. Järnväg är ett sånt alternativ. Det ska inte finnas någonting att tjäna ekonomiskt och tidsmässigt på att flyga mellan Göteborg och Läs mer…

Alliansregeringen mot en klimatsatsning

Fredrik Reinfeldt går i SVD klart ut och deklarerar att han inte vill satsa ordentligt på tåg. Tåg som är det enda vettiga sättet att minska biltrafik och flygtrafik. Biltrafiken minskas genom att man bygger ut pendeltågstrafik i storstäderna och Läs mer…

Snabbare tåg till Stockholm?

Enligt rubrikerna i DN kan vi vänta oss ännu snabbare höghastighetståg till Stockholm från Göteborg bara inom några år. Vilket naturligtvis är rena dumheter. Bara att bygga ut en ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm via Borås, Jönköping och Östergötland Läs mer…