Utanför högerns tankebox

Följande ungefärliga diskussion hade jag med en arbetskamrat häromdagen. Liknande har jag haft med andra borgerligt tänkande människor. Nedanstående är en sammanvävning av våra motsatta argument. Och ett sätt att här renodla diskussionen: Jag: Skola, vård och äldreomsorg går på Läs mer…

Advertisements