Små barn drunknar, äldre barn dör i trafiken eller tar livet av sig

Enligt socialstyrelsen står trafikolyckor och självmord för den största delen av dödsfallen bland barn. För de omkring 100 barn under 18 år som under perioden 2005-2008 omkom varje år till följd av skador stod trafikolyckor och självmord för en tredjedel var av dödsfallen. Läs mer…

Advertisements

Falska uppgifter i ETC om ökad narkotikadödlighet i Sverige

Sverige har enligt många hög dödlighet bland narkotikamissbrukare. Det handlar främst om heroinmissbrukare och missbrukare av heroinersättningsmedel såsom metadon och buprenorfin (subutex etc) med mera. Men sanningen är att den narkotikarelaterade dödligheten inte ökar så kraftigt som den svenska statistiken gör Läs mer…

All forskning visar att våldet i samhället minskar

All relevant forskning vill säga. Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) och Skolundersökningen om brott (SUB) visar båda på en minskade våldsbrottslighet. Det gör också Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik och all annan tillförlitligs statistik kring dödligt våld. Något som professor Sven-Åke Lindgren förtjänstfullt pekar på i Läs mer…

Ett betänkande utan slagkraft – några reflektioner utifrån Götblads utredning

I fredags (27/6 2014) presenterade regeringens nationella samordnare Carin Götblad sitt betänkande ”Våld i nära relationer – en folkhälsofråga” (SOU 2014:49). I betänkandet lämnar samordnaren ett 50-tal konkreta och till stora delar bra förslag om hur samhällets insatser mot våld Läs mer…

Antiziganism i statlig tjänst

Antiziganism i statlig tjänst är en bok som visar hur dåvarande Socialstyrelsen och Medicinalstyrelsen har drivit på i en rad åtgärder som kränkt och exkluderat romer och resande. Boken är skriven av en rad olika författare som gått igenom arkivmaterial och Läs mer…

Nätattacker mot Sverige – nördarna oroar sig

En samling nördar i hackernätverket Anonymous tycker att polisens tillslag mot webbhotellet PRQ är fel. Om det nu överhuvudtaget finns i verkligheten, men det påstår anonymt folk i mitt kommentarsfält och dessutom säger media det, alltså måste det väl vara sant. Eller? Att någon är Läs mer…

Nya nätattacker mot Sverige – nördarna roar sig

En samling nördar i hackernätverket Anonymous (om det nu överhuvudtaget finns i verkligheten) tycker att Assange inte kan ha begått våldtäkt. Alltså ska landet som tänker förhöra honom om misstankar om våldtäkt straffas. Genom att man överbelastar, stör och hackar diverse Läs mer…

Rimlig sammanslagning av myndigheter?

En statlig utredare föreslår att tolv myndigheter som sysslar med frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet ersätts av fyra myndigheter. Det han föreslår är alltså inte nedläggning av Socialstyrelsens verksamhet som flera media antyder  i en rubrik utan att Socialstyrelsen är en av Läs mer…

Manifestation mot tvångssteriliseringar

Imorgon onsdag den 18 januari klockan 8.00 ordnas en manifestation på Mynttorget nära Riksdagshuset för att protestera mot tvångssteriliseringen av transpersoner i Sverige. Torsdagen den 12 januari spreds i medier uppgiften att regeringspartierna kommit överens om att inte avskaffa kravet Läs mer…

Västkustfamiljen tvingas stänga vårdhem

Västkustfamiljens vårdhem på Koön, innanför Marstrand, har tvingats stänga på grund av beslut av Socialstyrelsen: Göteborgsföretaget Västkustfamiljen tvingas stänga sitt behandlingshem för ungdomar sedan Socialstyrelsen konstaterat allvarliga brister där. Bland annat har hemmet tillämpat otillåtna bestraffningsmetoder som exempelvis bad i Läs mer…

Flyktingar måste ha rätt till sjukvård

Alla människor måste ha rätt till sjukvård. Alla människor som lever i Sverige måste ha rätt till sjukvård i Sverige. Alla asylsökande och alla som uppehåller sig illegalt i Sverige ska oavsett deras legitima status kunna få den sjukvård de Läs mer…