Storfinansfamiljer

Ända sedan C.H. Hermansson skrev sin bok Monopol och storfinans – de 15 familjerna har begreppet ”de 15 familjerna” varit synonymt med storfinansens mäktigaste familjer i Sverige. Familjernas antal har dock sällan varit 15, utan ofta färre, ibland fler. Med Läs mer…

Advertisements

Miljardärerna

136 miljardärer finns det i Sverige enligt Veckans Affärer. Jag har en hel del invändningar mot hur listan görs. Det har jag skrivit om på annan plats. Det är dock ingen tvekan om att de som finns på listan är Läs mer…

Söderbergstiftelserna

Del 7 av 9 i serien Stiftelser

Del 7 av 9 i serien StiftelserFamiljen Söderberg är en av få svenska finansfamiljer som kan hittas bland de som CH Hermansson på 1960-talet kallade ”de 15 familjerna” och som fortfarande tillhör den svenska finanseliten. De övriga kvarvarande familjerna som Läs mer…

Sveriges 15 familjer då och idag – Affärsvärlden fabulerar

Regelbundet skrivs böcker om svenska finansfamiljer. På 1960-talet och 1970-talet kom en rad utgåvor av C.H. Hermanssons bok Monopol och storfinans, den första utgåvan 1962 och den sista utgåvan i form av två böcker, Kapitalister I: Monopol (1979) och Kapitalister Läs mer…

Sveriges rikaste – tillhör verkligen Rausing dem?

När Veckans Affärer gör sin lista över de rikaste i Sverige undrar man verkligen över vilka kriterier de har. På listan finns svenskar som bor utomlands och inte äger något svenskt företag som exempelvis Thomas Sandell med sitt Castlerigg och Läs mer…

Nordens största företag och de 15 familjerna

Sveriges storfinans brukar kallas de 15 familjerna efter en bok av CH Hermansson som kom ut på 1960-talet i sin första upplaga. Det var inte ens då 15 familjer utan fler och alla var inte ens familjer utan en del Läs mer…

Samma falska rikemanslista som vanligt

Veckans Affärer listar återigen Sveriges rikaste. Som vanligt är listan falsk. Ingvar Kamprad tas upp fast han inte äger Ikea privat utan företaget ägs av en stiftelse. Wallenbergs finns inte med på listan trots att deras förmögenhet också ligger i Läs mer…

JRS Asset Management och Söderberg & Partners

Del 5 av 23 i serien Privatbanker och hedgefonder

Del 5 av 23 i serien Privatbanker och hedgefonderFamiljen Wallenberg har ett eget fondförvaltningsbolag. Det tycks också en annan finansfamilj som faktiskt är nära släkt med wallenbergarna, familjen Söderberg, ha. Närmare bestämt två bolag. En av grundarna av JRS Asset Läs mer…

Riskkapitalet är en del av eliten

Det är inte så att riskkapitalisterna är en fristående del av eliten. Det är en integrerad del av den svenska elit som alltid funnits och där familjer som Wallenberg, Söderberg, Bonnier, Ax:son Johnson, Stenbeck med flera spelat en stor roll Läs mer…

Wallenbergs – Europas mäktigaste finansfamilj

Få finansfamiljer har kunnat behålla makten och inflytandet i näringslivet i Europa så länge som familjen Wallenberg. En jag tänker på familjen Hambro, som dessutom står nära familjen Wallenberg genom att Peter Wallenbergs mor gifte om sig med, Peter Wallenberg Läs mer…

Ratos – börsnoterat riskkapitalbolag

Del 8 av 12 i serien Riskkapitalbolagen

Del 8 av 12 i serien RiskkapitalbolagenFörvaltning AB Ratos är ett gammalt investmentbolag som numera förvandlats till ett riskkapitalbolag, ett så kallat private equityföretag. Bolaget grundades på 1930-talet och fick namn efter grundarna Ragnar och Torsten Söderberg. Ratos har ett Läs mer…

Cervenka påstår att det inte finns några riktiga kapitalister i Danmark

Andreas Cervenka har i en rad artiklar om familjen Wallenberg och nu också i artiklar om familjen Lundberg drivit en tes som i princip går ut på att den som kontrollerar en förmögenhet via stiftelser och inte via eget ägande Läs mer…

Banprofitörerna

Del 3 av 6 i serien Järnvägsprofitörerna

Del 3 av 6 i serien JärnvägsprofitörernaJärnvägens styckning och uppdelning på en mängd olika bolag, marknadsanpassningen, privatiseringen, vinst maximering och vinststyrning har lett till en situation där underhållet inte sköts eller sköts mycket dåligt. Något som i sin tur lett Läs mer…

Järnvägsprofitörerna

Del 1 av 6 i serien Järnvägsprofitörerna

Del 1 av 6 i serien JärnvägsprofitörernaAtt järnvägstrafiken fungerar dåligt vid påfrestningar vet vi alla. En del av anledningen till detta är privatisering, uppstyckning, marknadsanpassning och vinststyrning. Trafikverket som är statligt sköter en del av banunderhållet, men lägger också ut Läs mer…

Finansfamiljer från Stockholm

Del 1 av 13 i serien Finansfamiljer från Stockholm

Del 1 av 13 i serien Finansfamiljer från StockholmDenna serie inlägg är om de större tidigare finansfamiljer som har/hade sitt ursprung i Stockholm eller vars verksamhet i huvudsak utgick från Stockholm. En del av dessa tillhör fortfarande de ledande finansfamiljerna Läs mer…

Förvaltnings AB Ratos – familjen Söderberg

Del 8 av 15 i serien Investmentbolagen

Del 8 av 15 i serien InvestmentbolagenHistorien om Förvaltnings AB Ratos är i princip det samma som historien om familjen Söderberg som svensk finansfamilj. Det började med att Handelsbolaget Söderberg & Haak, Sveriges första grossist för järn och järnmanufaktur, inregistrerades Läs mer…

Förbjud bemanningsföretag

Bemanningsföretag har blivit en väg att sänka löner och minska arbetares trygghet. Allt fler företag säger upp sin anställda och hyr sen in samma personer från bemanningsföretag. På Systembolagets dotterbolag Lagena tog de anställda strid mot detta förfarande, men på Läs mer…