Löjligt i GP om Brunnsparken

Så länge jag bott i Göteborg har barnfamiljer aldrig satt sig i Brunnsparken för att äta glass. Det kommer aldrig att hända. För det första är det ingen park, utan ett torg och en bytesstation. Den sista funktionen är den Läs mer…

Advertisements

Muthärvan i Bombardier stoppar naturligtvis inte Göteborgs nya spårvagnar

De senast köpta spårvagnarna i Göteborg, av italiensk tillverkning, är av undermålig kvalitet. När nu Göteborg beställt nya spårvagnar har ordern gått till Bombardier och kvaliteten på dessa spårvagnar är med all säkerhet bättre. Det är beprövade vagnar av en Läs mer…

Förbättrad kollektivtrafik i Göteborg – fler tvärförbindelser

I dagens GP presenteras framtida kollektivtrafiksatsningar från en plan som Västra Götalandsregionen lagt fram i projektet NextStop 2035. Förutom den linbana som GP väldigt gärna vill ha, men som sannolikt aldrig kommer att byggas, presenteras i GP busslinjer enligt ett koncept som Läs mer…

Yimby om Mölndalsvägen – hushöjder och täthet

Del 3 av 5 i serien Yimby om Mölndalsvägen

Del 3 av 5 i serien Yimby om MölndalsvägenTredje delen av Yimby Göteborgs yttrande om Mölndalsvägen. Hushöjder och täthet Höga hus föreslås mot E6, men ej mot Mölndalsvägen/Göteborgsvägen. Planen skriver att ”Utefter E6 kan höghus vara ett intressant stadsbyggnadselement samtidigt som Läs mer…

Yimby om Mölndalsvägen – gatunät, spårvagnar, bilar och gångtrafikanter

Del 2 av 5 i serien Yimby om Mölndalsvägen

Del 2 av 5 i serien Yimby om MölndalsvägenAndra delen av Yimby Göteborgs yttrande om ny plan för området kring Mölndalsvägen och Mölndalsån. Stadsdelar som Getebergsäng, Almedal, Elisedal, Krokslätt, Kallebäck, Lackarebäck, Trädgården och centrala Mölndal. Första delen av yttranden publicerade Läs mer…

Bra att det köps nya spårvagnar

Säröbanans gamla järnvägsstallar i Slottskogen byggs för närvarande om för att bli spårvagnshallar. Det ses som en tillfällig lösning i väntan på en ny spårvagnshall på Ringön. Jag tycker man kan permanenta spårvagnshallen i Slottskogen även om man bygger på Läs mer…

Idiotiska upphandlingsregler ger dåliga spårvagnar

De upphandlingsregler som finns för det offentligt ägda och drivna innebär att man i princip alltid måste ta det billigaste. Något som kanske inte på något sätt är det mest ekonomiska på sikt. Resultatet är nämligen ofta att man får Läs mer…

Det behövs mer spårbunden trafik i Göteborg

Göteborgs kollektivtrafiknät är undermåligt. Busstrafik har för dålig kapacitet och spårvägstrafik är ofta för långsam och för störningskänslig. Endast på 2 av 6 järnvägslinjer från de centrala delarna av Göteborg finns pendeltåg idag. Snart blir det tre, Västkustbanan mot Kungsbacka, Läs mer…

Framtidens kollektivtrafik i Göteborg – centrala staden

I dagens GP (papperstidningen) har tre olijka förslag på framtida kollektivtrafik presenterats. Ett av förslagen har lagts av Yimby Göteborg som menar att det behövs kollektivtrafik i Göteborg som är planskild från biltrafiken. Det finns dock faktiskt flera sådan linjer Läs mer…

Svår spårvagnsolycka i Göteborg

En svår spårvagnsolycka inträffade idag i Göteborg, En spårvagn körde med stor kraft in i en annan stillastående spårvagn vid Beväringsgatan i Kviberg. Skadorna blev omfattade och minst två personer är allvarligt skadade, dock ska ingen vara livshotande skadad. Total Läs mer…

Trängselavgift sätter press på kollektivtrafiken

Del 5 av 21 i serien Trängselavgift i Göteborg

Del 5 av 21 i serien Trängselavgift i GöteborgFörutom lite större utbyggnad av kollektivtrafiken, som pendeltågsstationer vid Almedal, Gamlestadstorg och Tingstad/Brunnsbo, nya spårvagnslinjer till Backa och Norra älvstranden med flera platser så kräver en förbättrad kollektivtrafik även en del mindre Läs mer…

Vill vi bli av med bilismen få vi bygga om våra städer

Framförallt ska vi inte fortsätta bygga bilvägar som Förbifart Stockholm eller Marieholmstunneln i Göteborg. Sådant bara ökar bilismen. Istället ska alla pengar satsas på kollektivtrafik och klimatsmarta lösningar. Utbyggnad av järnväg, utbyggnad av spårväg och kanske en del nya lösningar Läs mer…

Ännu bättre för miljön – trängselskatter även i Göteborg

Ännu bättre för miljön än att höja trängselavgifterna i Stockholm är att införa trängselavgifter även i Malmö och Göteborg. Det skulle minska biltrafiken mer än höjda avgifetr i Stockholm. Dessutom ge pengar som kan underlätta en förvandling av Göteborgs antika Läs mer…

Kollektivtrafiken i Göteborg – varför en massa problem?

Del 5 av 6 i serien Bättre kollektivtrafik i Göteborg

Del 5 av 6 i serien Bättre kollektivtrafik i GöteborgI den lokala tidningen i Göteborg, GP har det under en tid varit en mängd artiklar om kollektivtrafiken i Göteborg. Man har redovisat en mängd problem och klagomål. Låt oss se Läs mer…

För en bättre kollektivtrafik i Göteborg IV

Del 4 av 6 i serien Bättre kollektivtrafik i Göteborg

Del 4 av 6 i serien Bättre kollektivtrafik i GöteborgGratis kollektivtrafik för alla? Biljetterna står idag för bara en liten del av de totala kostnaderna för kollektivtrafiken. Skatteintäkter täcker majoriteten av kostnaderna. Biljetterna fungerar därför i själva verket så att Läs mer…

För en bättre kollektivtrafik i Göteborg III

Del 3 av 6 i serien Bättre kollektivtrafik i Göteborg

Del 3 av 6 i serien Bättre kollektivtrafik i GöteborgPendeltågstrafiken För att kollektivtrafiken i Göteborgsområdet ska kunna fungera ordentligt krävs också en utbyggnad av pendeltågstrafiken. En sådan är också på gång, exempelvis genom projekteringen av den s.k. Västlänken, en tågtunnel Läs mer…