Vettiga spårvägsplaner

Utbyggd spårväg med nya linjer och linjesträckningar är i motsats till fantasier om linbanor vettigt och rimligt. Det är kollektivtrafik som fungerar och har tillräcklig kapacitet. Något som inte gäller linbanor. Det finns inte en enda stad i välden där Läs mer…

Advertisements

För många spårvagnshållplatser?

Det tycker i alla fall Västsvenska Handelskammaren att Göteborg har. Följden är att spårvagnarna går för långsamt. Jag tycker de har rätt och kan lätt hitta ett antal spårvagnshållplatser som kan slås ihop eller läggas ner. Grönsakstorget och Domkyrkan kan utan Läs mer…

Bygg för säkrare stad – bygg bort den otrygga tomheten

Området mellan Länsmanstorget och Temperaturgatan i Länsmansgården är ett obehagligt område. Ja hela ändhållplatsen för spårvagnen vid Varmfrontsgatan och därifrån till hållplatsen Temperaturgatan är ett öde och otrevligt område. Faktiskt så är hela spårvagnssträckningen från Vårväderstorget över Friskväderstorget, Väderilsgatan och Läs mer…