Cwejman, Jörnmark och Sjöberg förvillar om stadens centrum

Adam Cwejman som stöder sig på en studie av Jan Jörnmark och Patrik Sjöberg placerar sannolikt Göteborgs befolkningsmässiga centrum nån kilometer för långt åt norr och väster. Detta då de troligen bara räknat med Göteborgs stad och inte de stora delar Läs mer…

Advertisements

En dag på bokmässan 2016

Igår var jag på bokmässan. Som vanligt varje år på första dagen. Branschfolksdagen. Betydligt mindre folk än på de andra dagarna som bokmässan vara och som jag upplevde klart färre personer på besök än förra året. Men personliga upplevelser är Läs mer…

Staden har större biologisk mångfald än landet

Det moderna jordbruket och skogsbruket har förvandlat stora delar av landsbygden till monokulturer genom utdikning av våtmarker, bortröjning av gärdsgårdar, åkerholmar etc, täckdikning av mindre vattendrag osv. Omfattande användning av olika bekämpningsmedel har minskat antalet växtarter och djurarter. Det är Läs mer…

Begränsad vision om staden

Miljöpartiet har lagt fram ett program för ”staden”. Det finns många bra saker i programmet, som öakd satsning på kollektivtrafik, tillfälligt förbud mot externa köpcentrum och fler cykebanor. Men programmet är helt otillräckligt och ganska luddigt. Vad som behövs för Läs mer…