Stadsarkitekten utan koll

Björn Siesjö är stadsarkitekt i Göteborg. Det är en post utan funktion, en slags demonstration av att Göteborg också vill göra något med stadsplaneringen och arkitekturen i staden. Men det är bara utanverk det är en titel och en post Läs mer…

Advertisements

Obegripligt arkitekturprogram för Göteborg

Göteborgs stad har tagit fram ett Arkitekturprogram för Göteborg som i sin helhet och sina detaljer är totalt obegripligt. Det är sida upp och sida ner med pretentiöst svammel, floskler, gissningar och antaganden. Det är ett dokument utan reellt och Läs mer…

Björn Siesjös begränsade perspektiv

Sjöfartsverket vägrar gå med på en lägre bro än den nuvarande Götaälvbron i Göteborg. Detta för att inte försämra villkoren för sjöfarten på Vänern. Göteborgs stadsarkitekt menar att Sjöfartsverket företräder ett särintresse och har ett begränsat perspektiv. Men det är Läs mer…

Damm – tobaksfabrikörer

Del 3 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets Göteborg

Del 3 av 17 i serien Handelsmän och handelshus i 1700-talets GöteborgAndreas Damm (1704-64) anhöll 1730 om tillstånd att få inrätta tobaksspinneri i Göteborg. Såväl magistraten som borgerskapet protesterade mot detta. Kommerskollegium tog en annan ställning, ”att ingen må betagas Läs mer…

Vem ska staden vara till för?

I dagens Göteborgs-Posten finns flera artiklar som kritiserars Mark Isitt för en elitistisk syn på arkitektur och stadsplanering. Samtidigt som de håller med om delar av hans kritik mot Göteborgs stad och dess styresmän. Catharina Thörn ifrågasätter om han är Läs mer…