Sveriges största växthusgasutsläppare

Den allra största enskilda källan för växthusgasutsläpp i Sverige är industri samt el- och värmeproduktion (19,9 miljoner ton). Näst störst är vägtrafiken (15 miljoner ton). När det gäller industrin finns det enskilda industrier som är stora källor till växthusgasutsläpp. Enligt Läs mer…

Advertisements

Orimlig miljöpolitik med låga miljöavgifter för uranbrytning

Enligt media och landshövdingen i Jämtlands län så innebär ett förslag  från den svenska regeringen om höjda miljöavgifter för fiskodlingar att miljöavgifterna för fiskodlingar blir högre än för uranbrytning, oljeraffinaderier och stålverk. Det förefaller vara en orimlig ordning eller så Läs mer…

Inte har järnhanteringen förpassats till historiens sophög

Del 2 av 9 i serien Gruvindustrin idag

Del 2 av 9 i serien Gruvindustrin idagInte ens i Sverige. Sverige har och har alltid haft en av världens största järnmalsmgruvor, i Kiruna. Den har så stor ekonomisk betydelse att hela staden ska flyttas för gruvans skull. Inte ens Läs mer…