Håkan Boström skriver bra om Folkhälsomyndighetens sexlivsunderökning

Jag har i två inlägg kommenterat Folkhälsomyndighetens undersökning om svenskars sexliv. Jag menar att undersökningen är ovetenskaplig och att resultaten från undersökningen inte kan generaliseras till att gälla den svenska befolkningen som helhet. Håkan Boström på GP delar min uppfattning: Läs mer…

Advertisements

Nej till Nordeas utpressning – Förstatliga bankerna!

Banken Nordea hotar öppet med att flytta sitt huvudkontor från Sverige. Bankens vd Casper von Koskull förklarar att sannolikheten för en flytt är ”mycket, mycket stor”. Anledningen är regeringens plan att höja den s.k. ”resolutionsavgiften” som bankerna betalar. Det handlar Läs mer…

Varför nazistiska organisationer inte ska förbjudas

Nazisterna i Sverige är svagare än för 10 år sen. Då genomfördes Salemmarschen varje år. Med 500 – 2 000 deltagare beroende på år. Sen dess har den upphört. Nazisterna organisering till stor del fallit samman, grupper upplösts. De allra Läs mer…

Självförsvar och våld är alla människors rätt

Självförsvar. Även självförsvar med hjälp av våld ingår i demokratin. Alla människor har rätt att använda våld för att försvara sig själv. Det gäller oavsett vem det handlar om och vem som som angriper. Det är därmed självklart att nödvärnsrätt Läs mer…

Tro är gemenskap

Boktips Bjereld & Brommesson Politik och kristen tro Santérus förlag Tro är gemenskap I dessa mörka tider av religiös fundamentalism, fanatism och fascism är det uppfriskande med denna sansade dialogbok. Broderskaparen och vänstersossen Ulf Bjereld bollar tankar om tro och Läs mer…

Nazisternas folkmord

Ernest Mandel: De materiella, sociala och ideologiska förutsättningarna för nazisternas folkmord Förintelsen – en hittills unik händelse i historien – möjliggjordes främst av en biologisk version av en ultrarasistisk ideologi, en extrem form av socialdarwinism. Enligt denna lära fanns det Läs mer…

Staten som klass

Bokklassiker Det asiatiska produktionssättet Gianni Sofri Bokförlaget Prisma ISBN 9789151802978 Staten som klass Om kapitalismen och klassamhället bygger på privat ägande av produktionsmedlen, hur kunde då det statliga ägandet i de så kallat socialistiska länderna ligga till grund för nya Läs mer…

Staten och kapitalet skapade fredligare samhälle

Den tid vi nu lever i är förmodligen den fredligaste epoken i mänsklighetens historia. San andra världskriget har världen faktiskt varit osedvanligt fredlig och det har förekommit osedvanligt lite våld. En som skrivit om detta är den kanadensiske psykologen Steven Pinker Läs mer…

Bönder Adel Kungastat

Boknytt Sveriges historia 4/8 Nils Erik Villstrand Norstedts Bönder Adel Kungastat Med avsmak minns jag min grundskoletids kungafjäskande, nationalistpropagandistiska och antikatolska historiebok. Tack då för denna vetenskapliga, resonerande och uppdaterade åttabandsserie om vårt lands historia. Denna del täcker 1600-talets gräsliga Läs mer…

Nepotismen som samhällsbyggare

Boknytt Nepotism Adam Bellow Santérus Nepotismen som samhällsbyggare Nepotism, att otillbörligt gynna släkt och vänner, stämplas som korruption. Och författaren Adam Bellow har hela tiden fått höra att han fötts med en silversked i munnen, eftersom hans far är nobelpristagaren Läs mer…

Avklädd vänster

Boknytt Håkan Arvidsson Vi som visste allt Atlantis Avklädd vänster Liksom författaren är jag ex-maoist med kvarvarande vänstersympatier (men jag trodde aldrig på Sovjet). Och jag instämmer nästan helt i hans starka uppgörelse med vänstern och realsocialismen (stalinismen-maoismen). Demokrati och Läs mer…

Tredjevärldismens liv och död

Boknytt När bojorna brast Vijay Prashad Leopard förlag Tredjevärldismens liv och död En gång fanns det tre stora drömmar om en bättre värld. Idag är de sedan länge döda. En gång fanns det tre världar. Nu återstår bara en – Läs mer…

Järnvägstrafik och marknad fungerar inte

Det är uppenbart att ett marknadssystem inte kan upprätthålla den kvalitet och stabilitet som behövs på järnvägsområdet. Det var en huvudanledning till att de flesta svenska järnvägar förstatligades under 1940-talet. Privata och kortsiktiga lönsamhetskrav lämpar sig inte på områden där Läs mer…

Sveriges järnvägar – en skapelse av staten och kapitalet i samarbete

Del 1 av 18 i serien Sveriges järnvägar

Del 1 av 18 i serien Sveriges järnvägarDen svenska järnvägsutbyggnaden på 1800-talet var i högsta grad en nödvändighet för industrialiseringen av Sverige. Det krävdes mycket stort kapital för byggandet av de svenska järnvägarna och därför kom finansiering i mycket stor Läs mer…