Vänsterns stora illusion

Privat ägande är en möjlig social konstruktion och institution för klassmakt. Det finns och har dock funnits många andra alternativa system för elitvälde. Vilka inte är baserade på privategendom utan på olika former av kollektivegendom koncentrerad till överklassen. Många gamla Läs mer…

Advertisements

Är Kinas väg västs framtid?

Boknytt Made in China Loretta Napoleoni Leopard Är Kinas väg västs framtid? ”Skomakare bliv vid din läst” vill jag utbrista efter läsningen av den italienska ekonomen Loretta Napoleonis initierade men vildsinta megaberättelse om världens ekonomiska, politiska och kulturella tillstånd; ”Made Läs mer…

Vad skulle det vara för fel med statligt ägande av bilindustri?

Rent principiellt och ekonomiskt kan jag inte förstå invändningarna. Två av de bilföretag som har minst problem idag är delvis och helt statligt ägda. Det handlar om franska Renault som är helstatligt sen man förstatligade det för att familjen Renault Läs mer…