Barn och ungdomar drabbas allt mer sällan av brott

Brottsligheten bland barn och ungdomar minskar stadigt i Sverige liksom utsattheten för brott.Ungdomar och barn får det alltså bättre och bättre sett till hur mycket brott de utsätts för. Detta är vad som kan utläsas ur Skolundersökningen om brott (SUB) Läs mer…

Advertisements

Svensk Handels Trygghetsbarometer ger en falsk bild av läget

Alla vetenskapliga underökningar visar att stölder, snatterier, inbrott och våld är brottslighet som minskar is samhället medan hot, hat och bedrägerier ökar. Därför stämmer det säkert att Sveriges handlar upplever en hårdare stämning med fler hot riktade mot dem och Läs mer…

Utsattheten för brott de senaste åren – ökningar och minskningar

De senaste fem åren har andelen som uppger att de utsatts för brott mot sin egen person ökat något medan andelen som uppger att de utsatts för egendomsbrott minskat. När det gäller de som uppger att de varit utsatta för sexualbrott Läs mer…

SUV-ligan

SUV-ligan är en gruppering av kriminella som under åren 2017 och 2018 genomförde ett stort antal rån där de körde in i butiker med stora lyxbilar. Till en början en svart Range Rover och sedan en Mercedes AMG kombi. Range Läs mer…

Butiksrån och stölder i butik har inte blivit vanligare

Del 13 av 13 i serien Brottsutvecklingen sen 2005

Del 13 av 13 i serien Brottsutvecklingen sen 2005I en rapport från Svenskt Näringsliv om brottslighet som gjorts av HUI Research framställs det som om butiksstölder och butiksrån blivit vanligare. Påståendet är felaktigt. I den rapport om brottslighetens utveckling sen Läs mer…

Uppklarningsprocent är till stor del en fråga om hur polisen arbetar

Det handlar inte om hur bra polisen arbetar utan om vad de arbetar med. Arbetar polisen mycket med trafikkontroll och personkontroll ökar uppklarningsprocenten då fler trafikbrott och narkotikabrott anmäls. Personuppklarningsprocenten är därför inte ett bar mått på polisens effektivitet eftersom Läs mer…

Inbrott – en minskande brottslighet

Del 3 av 13 i serien Brottsutvecklingen sen 2005

Del 3 av 13 i serien Brottsutvecklingen sen 2005Den brottslighet som minskar mest är den så kallade egendomsbrottsligheten, dvs cykelstöld, bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur fordon. Det här handlar om brott som kan upplevas mycket besvärande för den drabbade, något som Läs mer…

Befolkningen ökar men brottsligheten ökar inte

Under första halvåret 2017 anmäldes totalt 731 000 brott till de brottsutredande myndigheterna. Det är 17 000 färre brott (?2 %) än motsvarande period 2016. Under den senaste tioårsperioden (2008–2017) har antalet anmälda brott under de första halvåren ökat med cirka 60 400 Läs mer…

Vanligt med utvisning vid allvarliga brott

Av de utländska medborgare som inte är folkbokförda och som döms för allvarliga brott, utvisas majoriteten från Sverige. Den vanligast förekommande brottstypen vid utvisning på grund av brott är dock stöldbrott. Av samtliga utländska medborgare som döms för brott, såväl Läs mer…

Storstöld i Kungälv och brand hos polisen

Natten till idag (onsdag) gjorde ett inbrott på företaget Cramo i Kungälv. Vid inbrottet stals sannolikt verktyg och maskiner för omkring 2 miljoner. Strax innan inbrottet fick vaktbolaget som ansvarar för bevakningen på Cramo däcken på ett par av deras bilar Läs mer…

Polisrazzia mot Hells Angels-lokal – 6 anhållna

Under onsdagsmorgonen (dvs igår) genomförde Uppsalapolisen en planerad insats mot Hells Angels klubblokal strax norr om Uppsala. Insatsen utfördes av poliser från Uppsala med förstärkning av specialsökhundsenheten från region Mitt och Piketpolisen från Stockholm. Vid husrannsakan fann polisen vapen, narkotika och misstänkt stöldgods. Läs mer…

Skötsamma ungdomar ger mindre brottslighet

Svenska ungdomar blir allt skötsammare, de använder allt mindre alkohol och droger. Det innebär att ungdomar begår allt färre brott. Detta är huvudanledningen till att brottsligheten i sin helhet minskar. En bidragande orsak till att ungdomar begår allt färre brott Läs mer…

Uppfinnares arbete stjäls

Del 2 av 4 i serien Kill the Inventor

Del 2 av 4 i serien Kill the InventorSvenska uppfinnare har ett problem. De blir av med inkomster från och av sina uppfinningar såväl som sina uppfinningar. Både fifflare och lurendrejare såväl som storföretag stjäl uppfinningar och idéer av enskilda uppfinnare. Som Läs mer…

Bistånd ska gå till fattiga länder inte till välmående ministrar

Den tidigare biståndsministern Gunilla Carlsson och hennes statssekreterare fick sina löner betalda med hjälp av biståndspengar. Det är naturligvtis helt orimligt. Biståndspengar ska användas för bistånd till länder och människor som behöver hjälp. Inte till löner för svenska ministrar och Läs mer…

Privat personlig assistans – som gjort för fiffel och fusk

Hela upplägget med personliga assistenter, privatisering, småföretag och vårdtagares beroendeställning i förhållande till de personliga assistenterna är som gjort för fusk. Lurendrejeri är vad jag förstår inte ovanligt i branschen. Det handlar om att personliga asssistenter blåser dem de vårdar, de Läs mer…

Våldsamma vakter inför rätta

De vakter som stulit från, rånat och misshandlat besökare på nattklubbarna Nivå och Push i Göteborg ska idag stå inför rätten. Rättegången mot 12 stycken vakter som var anställda i vaktbolaget Bevakningskompaniet inleds vid niotiden i Göteborgs tingsrätt idag. Samtidigt Läs mer…

Äntligen åtal mot nattklubbsvakter

Till slut har det blivit åtal mot de vakter på nattklubbarna Nivå och Push som misshandlade, rånade och stal från gäster. Huvudåtalad är en 32-åring som uppvisar sympatier för Hells Angels. Vakterna har arbetat för ett vaktbolag vid namn Bevakningskompaniet Läs mer…