Moderata dumheter om strandskydd

Några moderater påstår i GP att de nya strandskyddslagarna och reglerna sänker Bohuskusten. Ett något märkligt påstående då den nya lagstiftningen beslutats av den förra moderatledda regeringen samtidigt som den nya reglerna som länsstyrelsen beslutat om inte nämnvärt förändrar strandskyddet Läs mer…

Advertisements

Korruptionen i Österåker

Ingela Gardner Sundström och hennes man Jan Olov Sundström är moderata politiker i den lilla kommunen Österåker. Jan Olov Sundström har länge varit ordförande i byggnadsnämnden och Ingela Gardner Sundström var länge kommunstyrelsens ordförande. Sen början av 2000-talet driver paret Sundström också en egen friskoleverksamhet. Läs mer…

Bottentrålning kan inte förbjudas

Del 6 av 21 i serien Nordiskt fiske

Del 6 av 21 i serien Nordiskt fiskeNaturskyddsföreningen lägger idag fram en rapport om den svenska havsmiljön. Rapporten presenteras i en debattartikel av ordföranden Mikael Karlsson i Svenska Dagbladet. Rapporten mynnar i ett antal förslag som Naturskyddsföreningen tycker ska genomföras Läs mer…

Sjöbodar bör få användas som bostad

För mig är det uppenbart att strandskyddslagstiftningen är fel. Den skyddar inte stränderna och innebär att vi i princip måste låta sjöbodarna ruttna bort. Traditionell användning av sjöbodar finns i praktiken ett mycket litet behov av idag så därför innebär Läs mer…

Sådan är kapitalismen – gräddfilssamhället

Kapitalismen bygger delvis på ett enkelt koncept, eller ska man säga skapar en enkel social konstruktion. Nämligen gräddfiler åt de som redan har. Socialdemokratin har i över 80 år försökt mildra dessa aspekter av ett kapitalistiskt system. De aspekter som Läs mer…

Inskränkningar i upphovsrätt och äganderätt är nödvändiga

Del 4 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrätt

Del 4 av 9 i serien Äganderätt och upphovsrättI motsats till många borgerliga debattörer så menar jag att upphovsrätt är en slags äganderätt. Inskränkningar i upphovsrätten är därmed en slags inkränkningar i äganderätten. Nu är ju detta inte heller nåt Läs mer…