Lönsamt cigarettfiffel

Cigarettsmuggling är en lönsam verksamhet som till stor del bedrivs av organiserade kriminella nätverk. Sättet som det görs på är inte ens smuggling i många fall, utan det brott som det istället handlar om är ekonomiska brott som grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Helsingborgs … Läs mer