Lokala och regionala klimatmål kan motverka en vettig global utveckling

Att öka utsläppen av koldioxid, den vanligaste och mest betydande växthusgasen, vid Preemraff i Lysekil genom att bygga ut raffinaderiet för att tillverka mer miljövänliga produkter leder till minskade utsläpp av koldioxid på global nivå. Utsläpp på global nivå är Läs mer…

Advertisements

Schmitz – ylle och elkraft

Del 5 av 13 i serien Skånekapitalet

Del 5 av 13 i serien SkånekapitaletÅr 1874 blev August Schmitz (1851-1935) ledare för fabriksdriften vid Malmö Yllefabrik, efter ett tag fick han även ta hand om marknadsföringen som hade varit eftersatt. På bl a Världsutställningen i Paris 1878 deltog Läs mer…

Organiserad brottslighet och statens nedmontering

När EON:s chef i Malmö går ut och förfasar sig över gangsterkriget i Malmö så är det i själva verket så att han är en del av problemet, eller rättare sagt är han och hans företag en slags symbol för Läs mer…