Gängland Stockholm – Täby

När det gäller Täby kan vi konstatera att inte en polisen anser att där finns några kriminella nätverk som håller ihop det sätt kan anses nödvändigt för att kunna se dem som kriminella organisationer. Det finns uppenbart kontaktytor mellan kriminella Läs mer…

Advertisements

John Mattson – byggmästare som blev rik under miljonprogrammet

Del 2 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Del 2 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschenI Gustaf Olivecronas bok, De nya miljonärerna, från 1970, porträtteras ett antal personer som blev rika under 1950- och -60-talen. Det handlar huvudsakligen om sådana personer som idag kallas för entreprenörer. En Läs mer…

Lagbrott i Reinfeldts hemkommun

De skolavknoppningar, dvs privatiseringar, av kommunala skolor som skett i Täby norr om Stockholm har av allt att döma varit olagliga. Det konstateras i en ledare i DN idag: För det andra finns rättsliga gränser för hur kommunen får hantera Läs mer…