Fifflande fondbolaget Allra

Fondbolaget Allra, registrerat i Luxemburg, hade fyra fonder på premiepensionens fondtorg. Allra Lagom, Allra Modig, Allra Försiktig och Allra Ränta. Samtliga fyra har köpstoppats i väntan på att Pensionsmyndighetens utredning om eventuella oegentligheter och brott mot samarbetsavtalet blir klar. Samtliga fondbolag som Läs mer…

Advertisements

Oberoende polisutredningsmyndighet nu och Asks lögner

Det är dags att göra slag i saken och inrätta en oberoende myndighet för att utreda polisers misstänkta brott. Så fungerar det i många andra länder, däribland Storbritannien och Norge. Brittiska Independent Police Complaints Commission (IPCC) bildades år 2004 och Läs mer…

Polisen bör inte utreda sig själva

När poliser misstänks för brott så utreds detta idag av deras kollegor. Detta har åtskilliga gånger lett till undermåliga och nedlagda utredningar med stark kritik från andra inblandade. Det senaste kända fallet är utredningen kring de poliser som orsakade Johan Läs mer…

Datalagringsdirektivet skjuts på framtiden

Det är bra att datalagringsdirektivets genomförande skjuts på framtiden, men det bästa vore kanske att det hela inte bar sköts upp, utan sköts i sank. För det är naturligtvis helt vansinnigt att uppgifter om alla människors telefonsamtal, sms-meddelanden, mobilsamtal och Läs mer…

Populistiska besök i Backa

Politikerna tävlar nu om att få visa upp sig i våra stökiga förorter. Både Beatrice Ask och Thomas Bodström har tänkt sig till Backa. Men det handlar bara om ett spel för gallerierna. De erbjuder inga politisk alternativ, inga lösningar Läs mer…

Sverige slöa med datalagringsdirektivet

EU-kommissionen stämmer nu Sverige för att landet varit för långsamt med att implementera datalagringsdirektivet. Vilket förstås är lite ironiskt då det ursprungliga initiativet till att införa datalagring av internet- och telefonuppgifter kom från Sveriges tidigare justitieminister, Thomas Bodström. Nu menar Läs mer…

Integritetsfientliga moderater och sossar

Två svenska partier med representation i EU-parlamentet har ständigt röstat för mer kontroll och övervakning, inskränkningar i den personliga integriteten och begränsningar när det gäller internet. Det är de två betongpartierna moredaterna och socialdemokraterna. Hos moderaterna finns det dock en Läs mer…

Laglöst land, hanterare och infiltratörer

Två böcker som behandlar affärerna kring polisen Olle Liljegren, hans chefer Leif Jennekvist, Ali Lindholm och Carin Götblad har kommit ut. Den ena är Infiltratören av DN-journalisten Lasse Wierup, som dessutom är en av männen bakom sajten Svensk Maffia. Den andra Läs mer…

FRA – att ha eller inte ha

Vi har en borgerlig regering, som slutit ett avtal med USA. Ett avtal som innebär att Sverige måste ha signalspaning i kabelnätet. Detta för att kunna uppfylla avtalets krav på utbyte av underrättelseinformation. FRA-lagen är en följd av detta. Den Läs mer…

Centerns FRA-förslag ogörligt – Bodströms bättre

Thomas Bodström vill att brottsmisstanke ska gälla innan någon specifik person avlyssnas. Det är ett i grunden bra förslag. Men min fråga är, hur blir en person brottsmisstänkt. Kanske behövs då signalspaning först. Generell signalspaning och så är vi tillbaka Läs mer…

Den svenska STASI-regeringen

Vi har en borgerlig svensk regering som kommer med förslag efter förslag som inskränker den vanliga människans, arbetarens frihet och dessutom delvis allas frihet. Det handlar om allt från att man anklagar oss all för fusk med sjukkassa- och andra Läs mer…

Minska trycket på rättsväsendet

Enligt hovrättspresident Fredrik Wersäll är trycket på det svenska rättsväsendet så hårt att rättsäkerheten hotas. Något som naturligtvis är allvarligt och som har flera orsaker. Att enbart förbättra den svenska brottsbekämpningen genom fler poliser menar Wersäll inte räcker. Jag håller Läs mer…

Det behövs inget svenskt FBI

Av den enkla anledningen att ett svenskt FBI inte hjälper. För det är inte brist på polisresurser som är problemet, utan det är helt enkelt så som polisen Bertil Claesson sa i Uppdrag Granskning i samband med intervjun av Original Läs mer…

Inte bra för polisen

Inte bra för den borgerliga regeringen. Inte bra för Thomas Bodström. Så kan väl ruljansen runt rikspolisstyrelsens chef Stefan Strömberg sammanfattas. Efter att polisen fått omfattande kritik för sin insats i samband med kravallerna i Göteborg 2001 av den statliga Läs mer…